ARRANGEMENT

konferansen

Trebyggeri

2023!

Sted: Grimstad UiA i Jon Lilletuns vei 9 Fagskolen i Grøm Næringspark 23
DATO: 28. november kl 8-16
Antall plasser: 300

VELKOMMEN!

Bli med på Norges eneste trekonferanse som også inkluder praktiske forsøk og demonstrasjoner som viser mulighetene innenfor robotisering!

Dette gjør vi i samarbeid med Universitetet i Agder, Fagskolen i Agder og Mechatronics Innovation Lab!

På Trebyggeri2023! får vi høre hvilken rolle trebyggeri kan spille i den akutte klima- og naturkrisen vi står overfor. Vi får høre hvordan har det gått med treprosjektene som er realisert og hva kan vi lære av pågående utbygginger.

Vi får innblikk på store utbyggeres erfaringer med store treprosjekter og økonomien i disse. Vi får høre om kommende prosjekter og vi får innblikk i bærekraftig bruk av skogressursene til trebyggeri.

I de mange parallellsesjonene kan du fordype deg i moderne trebyggeri, i treets mangfoldige bruksområder, i ombruk, digitalisering samt vi får høre fra nye leverandører som vokser fram. Til sist, men ikke minst, vi får en innføring i robotisering og treets egenskaper gjennom faktiske forsøk i fagskolens ulike laboratorier.

Vær med oss på Trebyggeri2023! og få innblikk i veien videre med tre som fremtidens byggemateriale.

Håper vi sees!

Program

08:00
REGISTERING og ENKEL MAT
08:45
Velkommen Tre på Agder, UiA og Fagskolen ønsker velkommen
08.50
La oss komme inn i treboblen – først som sist v/ Preben Aanesen, Ingeniørutdanningen avdeling bygg
09:00
Banebrytende arkitektur Snøhetta har arbeidet med innovativ bruk av tre siden 1989 og er i dag involvert i ambisiøse treprosjekt over hele verden. Internasjonalt er norsk arkitektur, spesielt vår kunnskap om bruk av tre, blitt et varemerke og et forbilde for mange. Vi får eksempler og erfaringer fra trebyggeri fra et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. v/ Marius Hauland Næss, MNAL og direktør for akkvisisjon- og forretningsutvikling, Snøhetta
09.30
HasleTre – årets trebygg 2022 Det spektakulære trebygget HasleTre er demonterbart, slik at materialene kan gjenbrukes i andre prosjekter i fremtiden. Dette gjør HasleTre til et forbilde for sirkulære bygg og har fått en rekke priser for bla arkitektur, innovativt trebruk, design for ombruk mm. v/ Jørgen Tycho, arkitekt og kreativ leder, Oslotre
09.55
Bærekraftig bruk av skogressursene til trebyggeri Kan vi øke uttaket av skog og gjøre dette i balanse med naturen? v/ Simon Thorsdal, næringspolitisk ansvarlig, AT Skog
10.20
Pause og nettverking
10.40
TRÆ – et høyt hus i Århus! TRÆ - et høyhus med bærende konstruksjon i massivtre og limtre der fasade, tak, gulv og vinduer er i gjenbrukte og i resirkulerte materialer. Bygget som omtales som et banebrytende prosjekt Danmark er under oppføring. v/ Niklas Nolsøe, Senior Arkitekt og Business Development Director, Lendager Arkitekter
11.05
Anekdoter og nye tiltak Adserballe & Knudsen har siden 2017 jobbet aktivt med å øke antall store treprosjekter i Danmark. Få innsikt i hva det danske byggefirmaet har lært, og hvordan de kontinuerlig optimaliserer måten de jobber på i forhold til materialvalg, effektivt byggeri og innovative løsninger innenfor fagområdene fukt, lyd og brann. v/ Jacob Koch, teknisk direktør, Adserballe & Knudsen
11.30
Vi beveger oss til Fagskolen Lunch og del 2 med Arthur Buchard, parallellsesjoner og praktiske forsøk
12.45
Byggherrer og trebyggeri Hvilke vurderinger gjør utbyggere seg i forhold til trebyggeri, og hvilke rolle kan de spille i forhold til å få til økt bruk av fornybare ressurser i byggeriet i Norge? Innledning og samtale med Arthur Buchard, eiendomsutvikler, AB Invest.
13.30
Presentasjon av parallellsesjoner Nettverking og kaffe

Parallellsesjoner

I parallellsesjonene kan du fordype deg i det du er mest interessert i! Dette enten om du blir med oss på foredrag, praktiske forsøk eller omvsning.

Parallellsesjon nr 1
kl 14:00

Parallellsesjon nr 2
kl 15.00

%time% Trekonstruksjoner i moderne form Hvordan planlegge rasjonelle og effektive trebaserte konstruksjonssystemer. Det nye, 6 etasjers kontorbygget Lumber Teknopark brukes som case. Dette prosjektet viser at det er mulig å bygge miljøvennlige og konkurransedyktige næringsbygg i tre.   Vi får innblikk i leietakeres krav til innemiljø, økonomi, klimaregnskap samt videre utbyggingsplaner på Lumber. v/ Jørgen Tycho, Oslo Tre og og Tom Bredesen, adm dir, Skeie Eiendom
%time% Fra skog til produkter med generasjonskvalitet 1. Lauvverket, Jan Petter Gysland, daglig leder   2. Vesøya Snekkerverksted v/ Atle Sandberg daglig leder   3. Massivtre, v/Tor Øystein Osa Michalsen, daglig leder
%time% Praktiske forsøk og demonstrasjoner Praktiske øvelser i laboratorier med Mechatronics Innovation Lab og Fagskolen
%time% Treets mangfoldige bruksområder 1. Den første stavkirka i Norge på 1000 år kan bli bygd på Rysstad i Setesdal. Dette skal skje på gamlemåten med lokalt tømmer, hest og øks. 1000 handverkere skal trekkes inn prosjektet som har et budsjett på 112 mill kr. v/Anders Dalseg, Stiftelsen Setesdal stavkyrkje   2. Storskolen Wilds Minne i Kristiansand og ny teknologi i byggeperioden v/ Tor Harald Ihme, avdelingsleder og Johan Brommeland Selmar anleggsleder, Veidekke Agder. 3. I Kristiansand Sentrum bygges nye 800m2 i lett trekonstruksjon på toppen av eksisterende 5 etasjers bygg. Hør om prosessen, byggets tilstand, valg av konstruksjon og hvordan påbygget løfter hele bygården. Michael Befus, Sivilarkitekt MNAL & daglig leder, Trollvegg Arkitektstudio
%time% Bærekraft, ombruk og digitalisering – nye leverandører vokser frem 1. REWO gir kvalitetsmaterialer et nytt liv. I løpet av 2024 starter utviklingen med digitalisering og robotisering av arbeidsprosessene. v/Olav Engelstad, daglig leder   2. Omtre. Industrialisering av ombruk av tre. v/ Krister Moen, CEO   3. TBA
%time% Praktiske forsøk og demonstrasjoner Praktiske øvelser i laboratorier med Mechatronics Innovation Lab og Fagskolen
%time% Omvisning på den nye, flotte fagskolen Omvisning med et spesielt fokus på tre, konstruksjon, byggeteknikk og knutepunkter. v/Geir Gjeruldsen, prosjektleder, Agder Fylkeskommune

Foto: Snøhetta, Lendager, Tre på Agder

Talere

Arthur Buchard Eiendomsutvikler, AB Invest
Marius Hauland Næss MNAL og gruppeleder Norden, Snøhetta
Jørgen Tycho Arkitekt og kreativ leder, Oslotre
Simon Thorsdal Næringspolitisk ansvarlig, AT Skog
Niklas Nolsøe Senior Arkitekt og Business Development Director, Lendager
Jacob Koch Teknisk direktør, Adserballe & Knudsen
Krister Moen CEO, Omtre
Tor Øystein Osa Michalsen Daglig leder, Massivtre
Preben Aanesen Ingeniørutdanningen avdeling bygg
Olav Engelstad Daglig leder, REWO
Jan Petter Gysland Styreleder, Lauvverket
Atle F. Sandberg Daglig leder, Vesøya Snekkerverksted
Johan Brommeland Selmar Anleggsleder, Veidekke
Tor Harald Ihme Avdelingsleder, Veidekke
Tom Christian Bredesen Adm dir, Skeie Eiendom
Michael Befus Sivilarkitekt MNAL & daglig leder, Trollvegg Arkitektstudio
Geir Gjeruldsen Prosjektleder, Agder Fylkeskommune
Anders Dalseg Stiftelsen Setesdal stavkyrkje

PRIS

Pris, inkl mva

Earlybird til 1. okt:  1000,- 

Ordinærpris: 1500,-

Studenter: 150,-

Medlemmer Agder Tresenter: 800,-

Konferansier

Kristin_alene

Kristin Vedum

Tredriver
Tre på Agder