Både for bidra til utvikling av næringen i landsdelen, og for å lykkes med målet om klyngestatus i det nasjonale klyngeprogrammet, må vi spille på lag med flere aktører både regionalt og nasjonalt. Samarbeidet formaliseres gjennom avtaler med relevante parter, og åpner også muligheter for bedriftene i nettverket. 

Les mer om samarbeidsavtalene

Se deltakerbedrifter/medlemmer Agder Tresenter

Støttespillere

Agder fylkeskommune og Innovasjon Norge bidrar med tilskudd/grunnfinansiering av prosjektet. Innovasjon Norge har i tillegg bidratt med delfinansiering av konkrete delprosjekter.  Ved prosjektstart i 2019 fikk vi også noe utviklingsmidler fra Fylkesmannen i Agder (nå Statsforvalteren i Agder).