Prosjekter -

Rekruttering og kompetanse

Tre på Agder skal jobbe med tiltak som fremmer god rekruttering.

Tre på Agder skal løfte frem gode eksempler og synliggjøre en fremtidsrettet og bærekraftig bransje. Vi skal jobbe med tiltak som fremmer god rekruttering for å sikre ytterligere vekst og konkurransekraft. Prosjektstyret har oppnevnt ressursgrupper for hvert arbeidsområde. Gruppene har ansvar for å tilrettelegge faglige møteplasser, samt å gi innspill til prosjektstyret om tiltak og prosjekter som bør vurderes iverksatt. 

Ressursgruppe – Rekruttering og kompetanse

Leder: Ivar Grødal, Henriksen Snekkeri
Medlem: Martin Kleiveland, Hansen & Justnæs
Medlem: Roald Tønnessen, lærlingeansvarlig Agder Tresenter
Medlem: Lars Husaas, daglig leder Agder Tresenter

Prioriterte tiltak: 

Fokus på lærlinger og kontakt med videregående skoler

  • Fag- og svennebrev: En nøkkelfaktor for å sikre bedriftens konkurransekraft.

  • Vi vil bidra til å påvirke utdanningstilbudet etter bransjens behov. Det er derfor sentralt at bedriftene bidrar til å spille inn behov de ser, nå og i et fremtidsbilde.

Samarbeidsavtale med Fagskolen i Agder

  • Vi har signert samarbeidsavtale med Fagskolen i Agder knyttet til bransjeprogrammet for Treindustrien og sted-/nettbasert studieretning Bygg.
  • 8 bedrifter har bidratt med innspill til fagskolens nye utdanningstilbud for treindustrien.
  • Studieplanene til behandling hos NOKUT.

Møteplasser og bedriftsbesøk for lærlinger og yngre medarbeidere

  • Vi oppfordrer alle bedriftene til å åpne opp for besøk, utplasseringer og til å markedsføre bransjen i rekrutteringsøyemed.