Prosjekter -

Omdømme og marked

Tre på Agder skal jobbe for å synliggjøre bransjen og styrke omdømmet.

Gjennom Tre på Agder skal vi bidra til å synliggjøre bransjen og styrke omdømmet. Prosjektstyret har oppnevnt ressursgrupper for hvert arbeidsområde. Gruppene har ansvar for å tilrettelegge faglige møteplasser, samt å gi innspill til prosjektstyret om tiltak og prosjekter som bør vurderes iverksatt. 

Ressursgruppe – Omdømme og markedsføring

Leder: Jan Kristian Benestad, Igland garasjen
Medlem: Tove Timenes, Strai kjøkken
Medlem: Janne R. Werdal, Hamran Snekkerverksted
Medlem: Silje Andreassen, Sjølingstad Snekkerverksted

Vi er i gang

I oppstarten har vi hatt fokus «internt» for å få på plass logo, film, nettside og facebook-side. Fokus rettes nå utover.

Bedriftene som deltar skal sees

  • Bedriftene presenteres på Tre på Agders nettside med logo og lenke til bedriftens egne nettsider.
  • Vi vil dele aktuelle saker om/fra bedriftene på Tre på Agders Facebook-side. Bedriftene inviteres til å sende oss tips om saker dere ønsker vi skal dele.
  • Bedriftene som ønsker det kan få bruke Tre på Agders logo på sin egen nettside. Ta kontakt med prosjektleder Maya Twedt Berli om dette er aktuelt for din bedrift.

Se alle deltakere / Bli deltaker

Faglige møteplasser

Ressursgruppa vil tilrettelegge for faglige møteplasser der det blir anledning til å dele erfaringer, få opp innspill og grunnlag for videre satsingsområder.

Sjekk ut aktuelle arrangementer og meld deg på