Sammen med faggruppene, som består av representanter fra medlemsbedriftene,  tilrettelegger vi for faglige møteplasser og diskusjoner. Dersom det kommer innspill til konkrete tiltak/delprosjekter løftes dette opp til prosjektledelsen for videre vurderinger. 

Faggruppe Digitalisering

Leder: Elisabeth Lunden Berli, Rygene – Smith & Thommesen
Per Arne Teslo, Byglandsfjord sag
Olaug Sofie Telhaug, Hamran snekkerverksted
Gunnar Gabrielsen, Fibo

Kunnskap om muligheter og utvidet bruk av ny teknologi i både produksjon og administrasjon kan bidra til økt effektivitet og verdiskaping. Bedriftene har fått tilbud om å delta på flere tiltak for å se og vurdere potensialet for økt bruk av teknologi i egen produksjon. Innovasjon Norge har bidratt med tilskudd til gjennomføring av prosjektene. 

Prosjekter

Data som ressurs ble gjennomført i samsamarbeid med Smart Inspection m.fl. Hamran Snekkerverksted, Rygene – Smith & Thommesen og Byglandfjord Sag deltok som case-bedrifter. I prosjektet har det vært fokus på: 

  • Å forbedre egen bedrift gjennom smart bruk av data
  • Ha overblikk – kontinuerlig oppdatert og bedre beslutningsstøtte
  • Strukturert og tilgjengelig data – et utgangspunkt for fremtidig suksesshistorier
  • Hvordan gamle data kan kobles med nye data
  • Omdømmebygging – deling og synlighet

Data som ressurs – casebedriftene er klare 

Digitaliseringsprosjekt i samarbeid med MIL. Alfa Tre Sør, Byglandsfjord Sag, Fibo, Foss Fabrikker, Hamran Snekkerverksted, Igland Garasjen, NorDan, Nordic Door, Rygene-Smith & Thommesen, Røyrås Treindustri og PreTre har deltatt i prosjektet, gjennom: 

  • Workshoper hos Mechatronics Innovation Lab AS (MIL). Tema: Robotikk, Smart sensor teknologier, AI og Big Data.
  • Sjekk av produksjonsprosesser ute på bedrift: Level Up eller Level Up Spot sjekk. Etter sjekkene er det utarbeidet rapporter som gir bedriftene kunnskap og anbefalinger for veien videre.
  • Test og teknologikvalifisering for mobil samarbeidende robot. Røyrås Treindustri, Foss fabrikker og Igland Garasjen testet ut den kollaborative roboten som er utviklet i samarbeid med MIL og Rocketfarm. Testingen har gitt erfaringer som flere kan få nytte av i etterkant. 

I prosjektet har vi avdekket flere områder flere bedrifter ønsker å bli bedre kjent med løsninger for. I samarbeid med MIL følger vi derfor opp med en egen inspirasjons- og demonstrasjonsdag 20. oktober 2022

Les mer:

Spørsmål eller innspill?

Kontakt prosjektleder Maya Twedt Berli på e-post eller mobil 95 97 08 23.