Tre på Agder skal jobbe for utvikling av menneskelige ressurser, økt kompetanse og bruk ny teknologi som kan bidra til digital transformasjon i bedriftene. Prosjektstyret har oppnevnt ressursgrupper for hvert arbeidsområde. Gruppene har ansvar for å tilrettelegge faglige møteplasser, samt å gi innspill til prosjektstyret om tiltak og prosjekter som bør vurderes iverksatt. 

Ressursgruppe – Digitalisering

Leder: Elisabeth Lunden Berli, Rygene – Smith & Thommesen
Medlem: Per Arne Teslo, Byglandsfjord sag
Medlem: Janne R. Werdal, Hamran 
Medlem: Gunnar Gabrielsen, Fibo

Kunnskap om muligheter og utvidet bruk av ny teknologi i både produksjon og administrasjon kan bidra til økt effektivitet og verdiskaping. Høsten 2020 får bedriftene tilbud om å delta på flere tiltak for å se og vurdere potensialet for økt bruk av teknologi i egen produksjon.

Samarbeid med Mechatronics Innovation Lab AS (MIL)

Som deltaker via Tre på Agder får bedriftene tilbud om deltakelse til sterkt rabattert pris, kun kr. 3000 per bedrift / per del, uavhengig av hvor mange som deltar fra virksomheten. 

Inspirasjon, kompetanse og oversikt

Prosjektene gir inspirasjon, økt kompetanse på teknologi og konkret oversikt over hvor bedriftene kan implementere teknologier for økt effektivitet og verdiskaping. Bedriften kan i etterkant komme raskt i gang med automatiseringstiltak som er viktig for utvidet konkurransekraft. Teknologiene effektiviserer manuelle operasjoner og øker graden av kvalitet. 

Benytt anledningen og bli med

  • Praktisk og teoretisk verksted hos MIL i Grimstad – Robotikk
  • Praktisk og teoretisk verksted hos MIL i Grimstad – Smart sensor teknologier
  • Sjekk av produksjonsprosesser ute på bedrift: Level Up eller Level Up Spot sjekk 

Det er planlagt flere verksteder i løpet av høsten. Dato for sjekker ute i bedriftene avtales nærmere direkte med bedriftene som har meldt interesse for å delta. Etter gjennomføring av sjekk i bedrift utarbeides det rapporter som gir selskap kunnskap og anbefalinger for veien videre.

Se detaljert informasjon, aktuelle datoer og lenker til påmelding 

Test og teknologikvalifisering for mobil samarbeidende robot

Vi planlegger også et prosjekt i samarbeid med MIL der test av cobot for betjening av produksjonsmaskiner står i fokus. Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge. Vi inviterer nå en eller flere bedrifter til å delta i test og utvikling til en svært fordelaktig pris. Les mer og meld interesse.