Prosjekter -

Bærekraft og sirkulære løsninger

Tre på Agder skal jobbe med utvikling av bærekraftige og sirkulære løsninger.

Tre på Agder skal ha fokus på bærekraftige og sirkulære løsninger. Prosjektstyret har oppnevnt ressursgrupper for hvert arbeidsområde. Gruppene har ansvar for å tilrettelegge faglige møteplasser, samt å gi innspill til prosjektstyret om tiltak og prosjekter som bør vurderes iverksatt. 

Ressursgruppe – Bærekraft og sirkulære løsninger 

Leder: Oddbjørn Kylland, Huntonit
Medlem: Trond Hamran, Hamran
Medlem: Elisabeth Lunden Berli, Rygene – Smith & Thommesen
Medlem: Ole Kristian Hodnemyr, Norsk biobrensel

Emballasje, avfall og sidestrømmer – potensiale for mer bærekraftig bruk?

Vi ønsker å tilrettelegge tiltak basert på fakta. Kartlegging av nå-situasjon står derfor sentralt før vi går videre med konkrete tiltak. Flere bedrifter ønsker seg mer bærekraftige løsninger knyttet til emballasje, avfall og sidestrømmer.

Kartlegging i bedriftene 

I juni engasjerte vi derfor studentbedriften Yi2 – Young Industrial Innovators til å hjelpe oss med å få frem og faktagrunnlag for nettopp dette. De har hatt kontakt med rundt 30 bedrifter, og har vært ute på besøk, intervjuet, innhentet data og fått oversikt. Yi2 jobber nå med en rapport fra kartleggingen. Vi ser frem til å få bedre oversikt og status, samt innputt på om det faktisk er potensiale for mer bærekraftig bruk og sirkulære løsninger.

Veien videre

Yi2 presenterte resultatene fra kartleggingen 24. september. Prosjektstyret vil i løpet av høsten vurdere eventuelt videre tiltak / prosjekter i samarbeid med aktuelle bedrifter / miljø.

Kartlegging emballasje, avfall og sidestrømmer - Tre på Agder
Fredrik fra Yi2 på kartleggingsoppdrag hos Rygene