Prosjekter

Trekonstruksjoner
Tre på Agder skal utvikle nye nettverk, bygge relasjoner og legge til rette for erfaringsdeling som skaper verdier.
omdømme - nettside Tre på Agder ©Innoventi
Tre på Agder skal jobbe for å synliggjøre bransjen og styrke omdømmet.