Deprecated: Funksjonen Elementor\Core\DynamicTags\Manager::register_tag er foreldet siden versjon 3.5.0! Bruk register i stedet. in /var/www/1/288022/www/wp-includes/functions.php on line 5383

Deprecated: Funksjonen Elementor\Core\DynamicTags\Manager::register_tag er foreldet siden versjon 3.5.0! Bruk register i stedet. in /var/www/1/288022/www/wp-includes/functions.php on line 5383

Deprecated: Funksjonen Elementor\Core\DynamicTags\Manager::register_tag er foreldet siden versjon 3.5.0! Bruk register i stedet. in /var/www/1/288022/www/wp-includes/functions.php on line 5383

Deprecated: Funksjonen Elementor\Core\DynamicTags\Manager::register_tag er foreldet siden versjon 3.5.0! Bruk register i stedet. in /var/www/1/288022/www/wp-includes/functions.php on line 5383

Deprecated: Funksjonen Elementor\Core\DynamicTags\Manager::register_tag er foreldet siden versjon 3.5.0! Bruk register i stedet. in /var/www/1/288022/www/wp-includes/functions.php on line 5383

Deprecated: Funksjonen Elementor\Core\DynamicTags\Manager::register_tag er foreldet siden versjon 3.5.0! Bruk register i stedet. in /var/www/1/288022/www/wp-includes/functions.php on line 5383

Deprecated: Funksjonen Elementor\Core\DynamicTags\Manager::register_tag er foreldet siden versjon 3.5.0! Bruk register i stedet. in /var/www/1/288022/www/wp-includes/functions.php on line 5383

Deprecated: Funksjonen Elementor\Core\DynamicTags\Manager::register_tag er foreldet siden versjon 3.5.0! Bruk register i stedet. in /var/www/1/288022/www/wp-includes/functions.php on line 5383

Deprecated: Funksjonen Elementor\Core\DynamicTags\Manager::register_tag er foreldet siden versjon 3.5.0! Bruk register i stedet. in /var/www/1/288022/www/wp-includes/functions.php on line 5383

Deprecated: Funksjonen Elementor\Core\DynamicTags\Manager::register_tag er foreldet siden versjon 3.5.0! Bruk register i stedet. in /var/www/1/288022/www/wp-includes/functions.php on line 5383

Deprecated: Funksjonen Elementor\Core\DynamicTags\Manager::register_tag er foreldet siden versjon 3.5.0! Bruk register i stedet. in /var/www/1/288022/www/wp-includes/functions.php on line 5383

Deprecated: Funksjonen Elementor\Core\DynamicTags\Manager::register_tag er foreldet siden versjon 3.5.0! Bruk register i stedet. in /var/www/1/288022/www/wp-includes/functions.php on line 5383

Deprecated: Funksjonen Elementor\Core\DynamicTags\Manager::register_tag er foreldet siden versjon 3.5.0! Bruk register i stedet. in /var/www/1/288022/www/wp-includes/functions.php on line 5383

Deprecated: Funksjonen Elementor\Core\DynamicTags\Manager::register_tag er foreldet siden versjon 3.5.0! Bruk register i stedet. in /var/www/1/288022/www/wp-includes/functions.php on line 5383

Deprecated: Funksjonen Elementor\Core\DynamicTags\Manager::register_tag er foreldet siden versjon 3.5.0! Bruk register i stedet. in /var/www/1/288022/www/wp-includes/functions.php on line 5383

Deprecated: Funksjonen Elementor\Core\DynamicTags\Manager::register_tag er foreldet siden versjon 3.5.0! Bruk register i stedet. in /var/www/1/288022/www/wp-includes/functions.php on line 5383

Deprecated: Funksjonen Elementor\Core\DynamicTags\Manager::register_tag er foreldet siden versjon 3.5.0! Bruk register i stedet. in /var/www/1/288022/www/wp-includes/functions.php on line 5383

Deprecated: Funksjonen Elementor\Core\DynamicTags\Manager::register_tag er foreldet siden versjon 3.5.0! Bruk register i stedet. in /var/www/1/288022/www/wp-includes/functions.php on line 5383

Deprecated: Funksjonen Elementor\Core\DynamicTags\Manager::register_tag er foreldet siden versjon 3.5.0! Bruk register i stedet. in /var/www/1/288022/www/wp-includes/functions.php on line 5383

Deprecated: Funksjonen Elementor\Core\DynamicTags\Manager::register_tag er foreldet siden versjon 3.5.0! Bruk register i stedet. in /var/www/1/288022/www/wp-includes/functions.php on line 5383
Opplæring - Tre på Agder

Opplæring

Tre på Agder skal  jobbe med tiltak som fremmer god rekruttering. Økt satsing på fagopplæring er en viktig del av dette. På denne siden vil både de som ønsker seg et fag- eller svennebrev og aktuelle lærebedrifter finne relevant informasjon. 

Flere veier til et fag- eller svennebrev

De fleste lærekontraktene inngås med ungdom som nylig har fullført Vg1 eller Vg2 på videregående, men det finnes flere muligheter. Noen jobber som ufaglærte i yrker de både mestrer og trives i. Da kan fagbrev på jobben- eller praksiskandidat-ordningen være et godt alternativ for å få formalisert kompetansen. 

I tvil om hva du skal bli?

Ved å velge yrkesfag på videregående får du mange muligheter til å jobbe med tre i fremtiden, fra tradisjonelle håndverksfag til maskinarbeid og styring av automatiserte prosesser. Og ofte en kombinasjon av dette. 

Bli bedre kjent med noen av mulighetene på Tre på Agders Youtube-kanalEller les mer om: 

Aktuelle fag- og svennebrev 

Ved behov kan opplæringskontoret også organisere opplæring i andre fag som bedriftene har behov for, som eksempel kjemi-prosessfag, industrimekaniker, salg, kontor og administrasjon.

www.vilbli.no

Opplæringskontoret Agder Tresenter: Trenger flere lærebedrifter: – Vi må unngå at bransjen forgubbes 

Lærebedrift

Bedrifter som kan tilby relevant opplæring i et fag kan bli godkjent som lærebedrift. Det er også mulig å ha lærlinger i flere fag samtidig. For bedriftene er  medarbeidere med fag- og svennebrev en nøkkelfaktor for å sikre bedriftens konkurransekraft. 

Tilskudd til lærebedriftene

Fylkeskommunen bidrar med økonomisk tilskudd. Hvis bedriften er medlem i et opplæringskontor vil en del av tilskuddet dekke bistand til oppfølging.

Flere opplæringskontor i Agder

Ett av dem er Agder Tresenters opplæringskontor. Vi ønsker nye lærebedrifter velkommen til oss, men gjør for ordens skyld oppmerksom på at deltakere i Tre på Agder er ikke forpliktet til å bruke vårt opplæringskontor. 

lærling Bosvik

Agder Tresenters opplæringskontor

  • har kontakt med videregående skoler og formidler kontakt til bedrifter som ønsker å ta inn lærlinger
  • tilrettelegger kontrakter for medarbeidere som ønsker å ta fagbrev på jobb
  • holder kontakt med lærlingene og bedriftene underveis i utdanningsløpet, påser at læreplanene blir fulgt og ordner formaliteter med kontrakter og oppmelding til fag-/svenneprøve

Ta kontakt om du ønsker å bli lærling, ta fagbrev på jobb eller om bedriften ønsker å bli lærebedrift. Bedrifter som har lærekontrakter som følges opp av opplæringskontoret må være medlemmer i organisasjonen

Aktuelt

Fagskolen i Agders bransjeprogram for trebasert næring

Digital Norway har mange gratis e-læringkurs for å øke kunnskapen i en digital hverdag.

UiA har et bredt etter- og videreutdanningstilbud. Administrerende direktør Dag Erik Heier i Igland Garasjen har tatt med flere ansatte på studier og forteller at de fikk mye ut av kursene.