Opplæring

Tre på Agder skal  jobbe med tiltak som fremmer god rekruttering 

Økt satsing på fagopplæring er en viktig del av dette arbeidet. På denne siden vil både de som ønsker seg et fag- eller svennebrev og aktuelle lærebedrifter finne relevant informasjon. 

Lærebedrift

En lærebedrift er en bedrift som er godkjent for å ta inn lærlinger. Alle bedrifter som kan tilby relevant opplæring i et fag kan bli lærebedrift. Det er også mulig å ha lærlinger i flere fag samtidig.

Fylkeskommunen bidrar med økonomisk tilskudd som kommer lærebedriftene til gode. Hvis bedriften er medlem i et opplæringskontor vil deler av tilskuddet bidra til at bedriftene får bistand til godkjenningsprosessen, tegning av kontrakter og oppfølging underveis i læretiden.  

Agder Tresenters opplæringskontor svarer gjerne på spørsmål om muligheter for å bli lærebedrift, enten det er for kandidater som kommer rett fra videregående eller om det gjelder fagbrev på jobb ordningen.

Fag- og svennebrev: En nøkkelfaktor for å sikre bedriftens konkurransekraft

Opptatt av framtida og spennende muligheter? Bedriftene har allerede mange dyktige medarbeidere med fag- eller svennebrev, men vil også trenge flere framover. 

Flere veier til et fag- eller svennebrev

De fleste lærekontraktene inngås med ungdommer som nylig har fullført Vg1 eller Vg2 i videregående skole, men det finnes flere muligheter, også for de som allerede har en jobb. 

Mange jobber i dag som ufaglærte i yrker de både mestrer og trives i. Fagbrev på jobben-ordningen er et aktuelt alternativ for å få formalisert kompetansen gjennom et fag- eller svennebrev. 

Les mer om ulike fag- og svennebrev på vilbli.no 

Ved behov kan det også organiserefagopplæring i andre fag

Andre kompetansetilbud bedriftenes ansatte kan benytte seg av

Fagskolen i Agders bransjeprogram for trebasert næring – Oppstart modul 1: Treets materialegenskaper høst 2021

Digital Norway – Gratis e-læring for å øke kunnskapen i en digital hverdag

Agder Tresenters opplæringskontoret bistår bedriftene med rekruttering av lærlinger

Vi har kontakt med videregående skoler i fylket og formidler kontakt til bedrifter som ønsker å ta inn lærlinger. Vi tilrettelegger også for kontrakter for medarbeidere som allerede jobber i bedriften og som ønsker å ta fagbrev  på jobb.

Gjennom læretiden holder vi kontakt med lærlingene og bedriftene, og påser at læreplanene blir fulgt. Vi ordner alle formaliteter i forbindelse med lærekontrakt og oppmelding til fag-/svenneprøve. Virksomheter som har lærekontrakter som følges opp av Agder Tresenters opplæringskontor må være medlemmer i organisasjonen

Kontakt Roald Tønnesen om du ønsker å bli lærling, ta fagbrev på jobb eller om bedriften ønsker å bli lærebedrift.