Om oss

Tre på Agder er et 3-årig prosjekt som har til hensikt å styrke verdikjeden for tre i Agder. Små og store virksomheter i verdikjeden fra skog til ferdige produkter inviteres aktivt inn som deltakere.

Prosjektet er støttet av Fylkesmannen i Agder, Innovasjon Norge Agder og Agder fylkeskommune. Gjennom prosjektperioden skal det legges grunnlag for å søke klyngestatus.

Gjennom aktivt samarbeid skal vi

 • Synliggjøre bransjen
 • Styrke omdømmet
 • Utvikle kompetanse
 • Finne bærekraftige løsninger som bidrar til utvikling, sysselsetting, økt verdiskaping og lønnsomhet
 • Bidra med innsats relatert til både regionale, nasjonale og internasjonale samfunnsmål inkludert FNs bærekraftsmål

Visjon

 • Vekst og konkurransekraft for en fremtidsrettet og miljøvennlig bransje

Verdier

 • Troverdig
 • Raus
 • Engasjert

Mål

 • Utvikle og ta i bruk nye nettverk, bygge relasjoner og legge til rette for erfaringsdeling som skaper verdier for bedriftene som deltar
 • Kartlegge, definere og legge til rette for gjennomføring av utviklingsprosjekter og fremtidsrettede tiltak med fokus på bærekraftige og sirkulære løsninger
 • Løfte frem gode eksempler og synliggjøre en fremtidsrettet og bærekraftig bransje, samt jobbe med tiltak som fremmer god rekruttering for å sikre ytterligere vekst og konkurransekraft
 • Jobbe med tiltak for utvikling av menneskelige ressurser, økt kompetanse og bruk ny teknologi som kan bidra til digital transformasjon i bedriftene
 • Bidra til økt bruk av tre og trevarer fra Agder, inkludert fokus på økt bruk av lokale kortreise råvarer i produksjon

Fokusområder

Basert på innspill fra bedriftene vil vi jobbe med tiltak innen områdene:

 • Rekruttering og kompetanse
 • Omdømme og markedsføring
 • Bærekraft og sirkulære løsninger
 • Digitalisering

Les mer om arrangementer, aktuelle saker og prosjekter 

Organisering

Agder Tresenter har på påtatt seg rollen som prosjekteier for Tre på Agder. Styret i Agder Tresenter har delegert ansvar for prosjektet til et eget prosjektstyre. I dette ligger også økonomisk fullmakter inne prosjektets budsjettrammer.

Prosjektstyret

Oppnevnes av styret i Agder Tresenter. Består av representanter fra deltakende bedrifter. Prosjektstyret har ansvar for beslutning om iverksetting av delprosjekter og tiltak.

Ressursgrupper

Oppnevnes av prosjektstyret. Består av representanter fra deltakende bedrifter og ev. andre relevante aktører. Det er oppnevnt en gruppe for hvert hovedarbeidsområde. I tillegg kan det oppnevnes særskilte ressursgrupper for enkelttiltak. Ressursgruppene har ansvar for å tilrettelegge faglige møteplasser, samt å gi innspill til prosjektstyret om tiltak som bør vurderes for iverksetting.

Vi ønsker flere ressurspersoner med på laget og oppfordrer bedriftene til å melde interesse. Ta gjerne kontakt med prosjektleder Maya Twedt Berli om du har spørsmål eller innspill til kandidater.

Møteplasser

Faglige møteplasser er et viktig virkemiddel for å utvikle nettverket i bransjen. Møteplassene vil også bidra til å fange opp felles problemstillinger som det kan jobbes videre med i fellesskap. 

Se våre arrangementer 

Deltakere

Bli deltaker

om
Logo Tre på Agder

Prosjektstyret Tre på Agder

Leder: Dag Erik Heier, Igland garasjen
Medlem: Janne R. Werdal, Hamran
Medlem: Ivar Grødal, Henriksen snekkeri
Medlem: Knut Nilsen, Huntonit
Medlem: Kjetil Thomassen, Avigo (representant fra styret i Agder Tresenter)

Ressursgruppe – Bærekraft og sirkulære løsninger

Leder: Oddbjørn Kylland, Huntonit
Medlem: Trond Hamran, Hamran
Medlem: Elisabeth Lunden Berli, Rygene – Smith & Thommesen
Medlem: Ole Kristian Hodnemyr, Norsk biobrensel

Ressursgruppe – Digitalisering

Leder: Elisabeth Lunden Berli, Rygene – Smith & Thommesen
Medlem: Per Arne Teslo, Byglandsfjord sag
Medlem: Janne R. Werdal, Hamran
Medlem: Gunnar Gabrielsen, Fibo

Ressursgruppe – Omdømme og marked

Leder: Jan Kristian Benestad, Igland garasjen
Medlem: Tove Timenes, Strai kjøkken
Medlem: Janne R. Werdal, Hamran Snekkerverksted
Medlem: Silje Andreassen, Sjølingstad Snekkerverksted

Ressursgruppe – Rekruttering og kompetanse

Leder: Ivar Grødal, Henriksen Snekkeri
Medlem: Martin Kleiveland, Hansen & Justnæs
Medlem: Roald Tønnessen, lærlingeansvarlig Agder Tresenter
Medlem: Lars Husaas, daglig leder Agder Tresenter

Ressursgruppe – Trekonstruksjoner 

Medlem: Gunnar A. Aanesland, Aanesland fabrikker
Medlem: Tor Øystein Michaelsen, Massivtre / Kl-tre nettverket
Medlem: Jan Lindal, Lindal Gruppen
Medlem: Preben Aanensen, institutt for ingeniørvitenskap UiA
Medlem: Henrik K. Nielsen, institutt for ingeniørvitenskap UiA
Medlem: Hilde Waage, Entreprenørforeningen bygg og anlegg (EBA)
Medlem: Kristin Vedum, Tredriver Agder

Spørsmål vedr. ressursgruppen? 

Kontakt Siri Mathiesen eller Maya Twedt Berli. 

Prosjektleder

Maya Twedt Berli, Agder Tresenter 

Prosjektnotat – Tre på Agder – grunnlag søknad prosjektstøtte juni 2019

Tre på Agder - bakgrunn