Medlemmer

Både små og store virksomheter som jobber med tre som råvare – og bærekraftig ressurs er velkomne som medlemmer i Agder Tresenter. I tillegg kan interesse- og bransjeorganisasjoner, kompetanse- og utdanningsinstitusjoner, utviklingsaktører, rådgivere og leverandører som ønsker å bidra til å utvikle næringsklynga vår søke om medlemskap. 

Medlemmene representerer både tradisjoner og evne til å tenke nytt. De er opptatt av bærekraftig utvikling. De er rause, engasjerte og de tror på å dele.

Delagere Tab

ARTerra

Lauvverket

NEG