Deltagere

Både små og store virksomheter i verdikjeden fra skog til ferdige produkter er velkomne som deltakere i Tre på Agder. Fellesnevner for bedriftene er tre som råvare- og materiale. Bedriftene representerer både tradisjoner og evne til å tenke nytt. De er opptatt av bærekraftig utvikling. De er rause, engasjerte og de tror på å dele.

NEG

Våre støttespillere

Fylkespolitikerne i Agder har bidratt med midler og grunnfinansiering av prosjektet slik at vi kan jobbe oss fremover mot målet om å få etablert en formell klynge for trebasert næring i Agder. I starten har vi også fått utviklingsmidler fra Fylkesmannen i Agder (nå Statsforvalteren i Agder). Innovasjon Norge har i tillegg bidratt med midler til oppstart og delfinansiering av konkrete tiltak.