Bli med

Som deltaker i Tre på Agder får man mulighet til å utvikle både egen bedrift og bransjen i samarbeid med andre. Gjennom Tre på Agder vil vi tilrettelegge for møteplasser og prosjekter som bedriftene er opptatt av. Alle trenger ikke delta på alt, men det forventes at alle deltar på noe. 

Bli deltaker

Både små og store virksomheter i verdikjeden fra skog til ferdige produkter er velkomne som deltakere i Tre på Agder. Samarbeidet er åpnet for alle uavhengig av om virksomheten er medlem i en bransjeorganisasjon, i et opplæringskontor eller ikke medlem noe sted.

Bli med

Bedrifter som som ønsker å delta må registrerer informasjon om bedriften i et eget registreringsskjema – bedrift/deltaker Tre på Agder.

Vi gjør oppmerksom på at alle ansatte i tillegg er velkommen til å registrere seg som mottakere av Tre på Agders nyhetsbrev. 

Engasjement lønner seg

Vi oppfordrer bedriftene til å engasjere seg i arbeidet og til å delta i relevante aktiviteter. Dette kan være deltakelse på konferanser, i workshops, kurs eller prosjekter i regi av nettverket. Av erfaring ser vi at man får mer igjen dess mer aktiv man er.

Forventninger

Det forventes vilje til å dele utfordringer, erfaringer, kompetanse og gode eksempler på områder der bedriftene er langt fremme. Dette innebærer at selskapet har en åpen holdning til å dele informasjon, samtidig har vi respekt for hverandre og taushetsplikt i forhold til informasjon som definerer som konfidensiell og fortrolig mellom bedriftene.

Hva koster det

Det betales per i dag ikke noen avgift for å delta. Bedriftene bidrar med egeninnsats i form av timer inn i relevante prosjekter, aktiviteter og på møteplasser. Det kan være aktuelt med egenandeler på enkelte prosjekter og arrangement.

Deltakere 

Alle deltakere presenteres på nettsiden vår, med bedriftens logo og lenke videre til bedriftens egen nettside. Vi mangler fortsatt en del logoer, så om du ikke finner din så er oppfordringen herved gitt. Send inn!