Bli med

Som deltaker i Tre på Agder får man mulighet til å utvikle både egen bedrift og bransjen i samarbeid med andre. Gjennom Tre på Agder vil vi tilrettelegge for møteplasser og prosjekter som virksomhetene er opptatt av. Alle trenger ikke delta på alt, men det forventes at alle deltar på noe. 

Bli deltaker

Både små og store virksomheter i verdikjeden fra skog til ferdige produkter er velkomne som deltakere i Tre på Agder. Samarbeidet er åpnet for alle uavhengig av om virksomheten er medlem i en bransjeorganisasjon, i et opplæringskontor eller ikke medlem noe sted. Bransje- og interesseorganisasjoner er også velkommen til å delta i samarbeidet vårt. 

Bli med

Virksomheter som som ønsker å delta bes registrerer informasjon i et eget registreringsskjema – bedrift/deltaker Tre på Agder.

Vi gjør oppmerksom på at alle ansatte i tillegg er velkommen til å registrere seg som mottakere av Tre på Agders nyhetsbrev. 

Engasjement lønner seg

Vi oppfordrer virksomhetene til å engasjere seg i arbeidet og til å delta i relevante aktiviteter. Dette kan være deltakelse på konferanser, i workshops, kurs eller prosjekter i regi av nettverket. Av erfaring ser vi at man får mer igjen dess mer aktiv man er.

Forventninger

Det forventes vilje til å dele utfordringer, erfaringer, kompetanse og gode eksempler på områder der bedriftene er langt fremme. Dette innebærer at selskapet har en åpen holdning til å dele informasjon, samtidig har vi respekt for hverandre og taushetsplikt i forhold til informasjon som definerer som konfidensiell og fortrolig mellom bedriftene.

Hva koster det

Det kreves per i dag ingen avgift for å delta i nettverket, men vi anbefaler alle å bli medlem Agder Tresenter. Kontingenten (kr. 1 500) og serviceavgift (fra kr. 1 500-7 500) er basert på antall ansatte i bedriften. En relativt lav kostand for medlemmene, men samtidig et viktig bidrag til vår drift. 

Virksomhetene bidrar ellers med egeninnsats i form av timer inn i relevante prosjekter, aktiviteter og på møteplasser. Det kan være aktuelt med egenandeler på enkelte prosjekter og arrangement.

Deltakere 

Alle deltakere presenteres på nettsiden vår, med logo og lenke videre til virksomhetens egen nettside. Vi mangler fortsatt en del logoer, så om du ikke finner din så er oppfordringen herved gitt. Fyll ut deltakerskjemaet så tar vi kontakt med nærmere info!