Arrangement -

Workshop – sirkulærøkonomi

Ønsker din bedrift å vektlegge sirkulære prosesser og utnytte ressursene bedre? Sammen med Innovasjon Norge ønsker vi å inspirere til å endre den lineære måten å drive forretning på – til en sirkulær modell som gir bedre ressursutnyttelse. Dette kan gi økt profitt, ny verdi for kundene, bidra til å styrke omdømme og løse samfunnsutfordringer.

I forbindelse med Artic Innovation Week inviterer Innovasjon Norge sine kontorer i Agder, Arktis og Nordland til felles workshop om sirkulærøkonomi. Bedriftene i Tre på Agders nettverk inviteres som en del av dette til å delta på en:

Fysisk 4-timers samling i Grimstad

Workshopen gjennomføres basert på dialog, refleksjon og erfaringsdeling i Agder-møtet, i kombinasjon med digitale sekvenser sammen med deltakere fra andre lokasjoner i landet.

Innovasjon Norge Agder ønsker å ha med 4-5 bedrifter fysisk hos dem i Grimstad. Det anbefales å delta med minst to fra hver bedrift. Om vi får mange påmeldte vil workshopen bli flyttet til et alternativt sted slik at nødvendige korona-tiltak vil bli ivaretatt.

Av hensyn til praktiske forberedelser ber vi om påmelding fra alle som skal delta.