Arrangement -

Workshop hos MIL: AR & VR og/eller AI & BigData

I samarbeid med Mechatronics Innovation Lab AS (MIL) inviterer vi til to nye workshoper innenfor områder vi tror flere vil ha nytte av å få økt innsikt i. Workshopene inngår som en del av Tre på Agders Data som ressurs-prosjekt som vi har fått støtte til fra Innovasjon Norge. Det er mulig å delta på en eller på begge workshopene. Huk av for ønsket dato og dine valg i påmeldingsskjemaet.

Workshop 14. oktober
kl. 09:00-12:00 AR & VR
kl. 12:30-15:00 AI & BigData

18. november
kl. 09:00-12:00 AR & VR
kl. 12:30-15:00 AI & BigData

Workshopene består av en teoretisk del og en praktisk del og gjennomføres hos MIL i Grimstad. Det er mulig å kjøpe lunsj i kantina på UiA.

Workshop AR & VR

En generell introduksjon av ulike mixed reality teknologier. Workshopen gir innsikt:

  • i teknologier som Microsoft Hololens, HTC Vive, Daqri og Oculus Rift samt deres forskjeller og mulige bruksområder
  • å se nytteverdi av AR & VR teknologier
  • grunnlag for å vurdere hvordan teknologien kan benyttes som et verktøy og effektiviseringstiltak i egen virksomhet

Workshop AI & BigData

En generell introduksjon til kunstig intelligens, maskin læring og dyp læring. Workshopen gir innsikt:

  • i hvordan man enklere kan løse komplekse oppgaver og hva som kreves av data og infrastruktur
  • å se nytteverdi til ulike former for kunstig intelligens og mulige bruksområder i bedriften
  • grunnlag for å kunne vurdere hva som trengs av data og hvordan denne håndteres

Praktisk

Det er mulig å kjøpe lunsj i kantina på UiA.

Bedriftene vil bli fakturert for en egenandel på kr. 3 000 + mva per workshop uavhengig av hvor mange som deltar fra bedriften. Vi har begrenset antall plasser og ved stor interesse vil vi vurdere å sette tak på hvor mange som kan delta fra hver bedrift. Timene bedriftene bruker på deltakelse registreres som egeninnsats i prosjektet.

MIL - Tre på Agder