Arrangement -

Tre på Agder: Vekst og konkurransekraft

Endelig er tiden inne for å invitere til en ny fysisk samling, der vi har plass til at mange kan møtes.

Vi byr på et inspirerende program med fokus på samarbeid om bærekraft og sirkulære løsninger, digitalisering, omdømme og synlighet, samt rekruttering og kompetanse. Vi får høre om både små og store satsinger som kan bidra til økt konkurransekraft. Herunder; SmartForest – innovasjon og digitalisering i skognæringa, der At Skog har en sentral rolle, og om sirkTRE – ett av 11 Gønn Plattform-prosjekter, der en lang rekke aktører skal samarbeide om forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling. Aanesland er en av aktørene i dette arbeidet. Og i tillegg skal det bli tid til å snakke sammen.

Medvirkende

  • Jan Christian Vestre, fra Vestre. Familiebedriften er i front på flere av områdene vi jobber med, og nå bygger de verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk i Norge. Gjennom den vil Vestre inspirere flere til å ta del i det grønne skiftet.
  • Anders Roger Øynes, administrerende direktør AT Skog
  • Gunnar Adolf Aanesland, daglig leder Aanesland fabrikker
  • Christian Axelsen, salgssjef Bosvik
  • Espen Cederberg, IT-sjef Strai Kjøkken
  • Gøril Hannås, viserektor for samfunnskontakt og nyskaping, Universitetet i Agder
  • Anne Klepsland Simonsen, rådgiver NHO Agder og leder av yrkesopplæringsnemda i Agder fylkeskommune
  • Reidar Tveiten, seniorrådgiver Statsforvalteren i Agder
  • med flere…

Praktisk

Samlingen starter med registrering, lunsj og mingling fra kl. 11:00. Faglig program fra kl. 12:00-17:00. Lunsj og konferansekostander dekkes av Tre på Agder. Reisekostnader dekkes av den enkelte/bedrift. Timene som brukes i forbindelse med deltakelse på samlingen regnes som egeninnsats fra bedriftene inn i prosjektet. Den enkeltes reisetid er variabel og bes derfor oppgis ved påmelding slik at dette blir registrert.

Kontakt prosjektleder, Maya Twedt Berli, på e-post  eller mobil 95970823 dersom du har spørsmål eller beskjeder i forkant av samlingen.

Det bes om påmelding innen 1. oktober fra alle som skal delta, slik at vi får inn nødvendig informasjon.