Arrangement -

Biobasert prosessindustri – forutsetninger for å lykkes

Prosess21 har satt ned flere ekspertgrupper som jobber på ulike områder. Den første delrapporten fra en ekspertgruppe i Prosess21 er rettet mot biobasert prosessindustri. Det handler om råvaretilgang, virkemidler for innovasjon og politikkutforming.

Vi inviterer til innspill og refleksjon

Nå kan du bli bedre kjent med utvalgets arbeid og anbefalinger. Hva betyr anbefalingene for oss i Agder, og hva betyr de for politikkutforming fremover? Hvilke forutsetninger ligger til grunn for å lykkes og hvordan må industrien spille på lag med andre om de skal lykkes? Benytt anledningen og bli med om du jobber i trebasert næring, i prosessindustrien, er student eller politiker.

Innledninger/medvirkende

  • Om Prosess21, ekspertgruppens arbeid og anbefalinger ved Gisle Løhre Johansen, direktør i Borregaard og leder av ekspertgruppen
  • Biobasert råstoff – skogeierne sitter på “gullet”. Hvordan kan vi bidra og hva er viktig for oss? kommentarer og innspill ved AT Skog
  • Biodrivstoff kan bli Norges neste industrieventyr. Hvordan kan vi bidra og hva er viktig for oss? kommentarer og innspill ved Thomas Skadal, CEO – Biozin Holding AS

I tillegg vil Arne Isaksen, professor Institutt for arbeidsliv og innovasjon på UiA, fordra om regional utvikling og kjennetegn ved suksessrike næringsklynger.  

Praktisk – vi må ha påmelding fra alle som skal delta!

  • Vi skal ivareta korona-situasjonen og gjeldende retningslinjer for arrangementer. Alle som skal delta må derfor registrerer påmelding via lenken nedenfor.
  • Vi byr på enkel servering fra kl. 16:45.
  • For bedrifter som er en del av Tre på Agder gjelder dette spesielt: Timene som brukes til reise til/fra samt deltakelse på samlingen regnes som egeninnsats fra bedriftene. Reise dekkes av den enkelte/bedrift. Den enkeltes reisetid er variabel og må oppgis ved påmelding slik at dette blir registrert.

Kontakt prosjektleder Maya Twedt Berli via e-post eller mobil 95970823 dersom du har spørsmål eller beskjeder i forkant av samlingen.

Les mer om

Biobasert prosessindustri