Arrangement -

Nettverksmøte – salg og marked

Ressursgruppa for omdømme og marked har i vår gjennomført to digitale møter der vi har fått høre om USUS og deres arbeid knyttet til salg via digitale flater. I tillegg har Strai Kjøkken og NorDan delt erfaringer fra sitt arbeid, og vi har arrangert et nyttig Google Analytics-kurs. 24. august inviterer vi til nytt nettverksmøte;

Bli bedre kjent med Sjølingstad Snekkerverksted

Bedriften holder til i Lindesnes. De er ikke så mange ansatte. Noen jobber heltid og noen deltid. De produserer pynteklosser og husdekor, men også trapper og innredninger ut fra spesialoppdrag. Etter noen år kan de se tilbake på en svært vellykket idé.

Lønnsomhet handler om mer enn produksjon. Det handler også om å ta posisjoner i et marked og om å lykkes med salg.

I dette møte vil Dan R. Langhoff, daglig leder, og Silje Andreassen, som jobber med marked, dele erfaringer fra bedriftens satsinger. I tillegg blir det tid til spørsmål og innspill fra alle som deltar. 

Innspill til kommende tema

Ressursgruppa vår, som består av representanter fra ulike bedrifter i nettverket, skal tilrettelegge aktuelle møter og samlinger for å styrke nettverket, samt bidra til erfaringsdeling og økt kompetanse. En ting er hva gruppas medlemmer er opptatt av, men vi ønsker å være et tilbud for flere. Vi ønsker derfor konkrete innspill fra dere som jobber med marked og salg i bedriftene. Etter hvert håper vi også å kunne gjennomføre møter og samlinger ute hos bedriftene. Tenk gjennom, noter ned og del konkrete innspill med oss i møte;

  • Hva har dere behov for (faglige foredrag, kurs, eller annet)?
  • Hva/hvilket tema har dere lyst til å høre mer om? Er det noen spesielle vi bør invitere inn?
  • Har du lyst til å være vertskap for et nettverksmøte ute på din bedrift? Eller har du innspill til bedrifter du gjerne vil bli besøke og bli bedre kjent med?

Praktisk

Av hensyn til praktiske forberedelser ber vi om påmelding fra alle som skal delta.