Arrangement -

Miljøsertifiseringer og sirkulære løsninger

Etter initiativ fra Henriksen snekkeri har vi tidligere invitert bedriftene til å melde interesse for å vurdere et mulig fellesprosjekt knyttet til miljøsertifiseringer. Som en oppfølging etter infomøtet 22. april tar vi nå prosessen ett steg videre og inviterer som avtalt til digital workshop for bedriftene som deltok på infomøtet, men også andre bedrifter som er interessert i et mulig felles prosjekt.

Program: Hvordan møte miljøkrav i markedet og i større grad kunne levere på miljø- og krav til sirkulære løsninger i anbud/ tilbudsprosesser? 

Innledende foredrag om sirkulær økonomi og ordninger

 • Hvordan møte sirkulær økonomi i tilbudsprosessen, NTNU
 • Miljøfyrtårn, Beate Fiszkal
 • EPD, Knut Amund Skatvedt, Treteknisk
 • ISO 14001, Norske Trevarer
 • Svanemerket, Bjørn Olav Saltvedt, Stiftelsen Miljømerking i Norge

Workshop – konkretiseringer behov og muligheter

  • Miljøsertifisering – hva er riktig ordning for oss?
  • Returordning for gjenvinning
  • Leverandørdatabase som tilfredsstiller miljøkrav

Hva kan bli felles prosjekt? Og hvem ønsker å være med?
Les mer om et av Henriksen Snekkeri sine forslag: Møbelsnekkere vil benytte brukte materiale

Praktisk

Workshopen gjennomføres digitalt og vil bli ledet av Ingvild Jensen fra Q3 Partners. Det bes om påmelding fra alle som skal delta. Timene bedriftene bruker på deltakelse blir registrert som egeninnsats i prosjektet.