Klyngesamling – bedriftenes behov

Bedriftenes behov og innspill er helt sentrale når vi skal jobbe med kompetanse- og utviklingsprosesser i klynga. Hva trenger dere, og hvordan kan vi komme dit?

Medlemsbedrifter og andre interesserte inviteres til felles samling på Fagskolen i Grimstad 2. november.

Hensikten med dagen er nettopp å gi/få innspill, drøfte og å få landet noen konklusjoner som kan lede til kommende utviklingsprosjekter. Vi håper derfor mange av bedriftene prioriterer tid til å delta. Det kan bli en lønnsom investering.

Programmet blir to-delt: kompetanse før lunsj, og effektiv produksjonsplanlegging og -styring etter lunsj. Det er mulig å delta på begge temaene, eller ev. bare en av delene. 

Program

08:30 Velkommen, innledende info og omvisning på fagskolen.
09:30 Kompetanse

  • Hvilke kompetanse trenger bedriftene fremover
  • Hva trenger vi fra videregående skole, fagskole og høyskole/universitet.
  • Hva skal til for å utvikle og ta tilbudene i bruk ut fra bedriftenes behov?

11:15 Lunsj
12:00 Produksjon

  • Digitalisering av produksjonsplanleggingsprosessene – fra regneark til digitale løsninger
  • Tilstandsstyrt vedlikehold – hvordan komme i gang? Hvilke erfaringer er gjort?
  • Hvordan og hvorfor ta i bruk live data fra produksjonen i produksjonsplanen?

16:00 Takk for i dag.

Samlingen finansieres med midler fra virkemiddelapparatet, og gjennomføres i samarbeid med Norce og Innoventus Sør. 

Praktisk

Det er mulig å delta på begge temaene, eller ev. bare en av delene. Angi dine valg ved påmelding. Det kan gjerne delta flere fra samme bedrift, men av praktiske hensyn må vi ha påmelding fra alle som skal delta. 

Registrer påmelding