Arrangement -

Info og dialog om aktuelle tilbud fra Fagskolen i Agder

Basert på innspill fra blant annet en del av våre medlemsbedrifter har Fagskolen i Agder tidligere utarbeidet relevante deltids-studier innenfor flere ulike fag som kan tas i kombinasjon med jobb. De har nå fått konkrete ønsker om å sette opp noen av tilbudene på nytt, med oppstart seinhøstes i 2023.

Dette kan det være mulig å få til, men de ønsker å avklare med bedriftene hvilke fag som er mest aktuelle, slik at det kan planlegges oppstart i fag som det med stor sannsynlighet blir tilstrekkelig antall søkere/studenter til.

Vi inviterer derfor medlemsbedrifter og ande interesserte fra trebasert næring til å delta på et digitalt infomøte.

  • Orientering om ulike muligheter ved fagleder ved Fagskolen, Marie Søraker-Sonesen
  • Spørsmål
  • Dialog

Sende en e-post til post@trepaagder.no om du vil delta så får du tilsendt lenke til Teams-møtet.

(ikke påmelding via grønn knapp)