Arrangement -

Eksport og internasjonal satsing – Infomøte med Innovasjon Norge

Vi har fått flere innspill om behov for økt kjennskap knyttet til muligheter for eksport og internasjonal satsing. Flere av de største bedriftene har allerede internasjonale relasjoner, men det kan også være aktuelt for andre/mindre bedrifter.

Innovasjon Norge kan være en viktig støttespiller gjennom sine tilbud; rådgivning, finansiering, kurs og kompetanse, tilrettelegging av messer, delegasjoner og internasjonal profilering.

En satsing krever bevisst strategi og innsats fra bedriftene. Kunnskap om hva som må til er sentralt og et viktig grunnlag for videre vurderinger. Ivar-Jo Baunbæk Theien, Innovasjon Norges internasjonaliseringsrådgiver for Agder, vil bidra til nettopp det i vårt infomøte 15. april.

Tema

  • Kort om Internasjonale vekstmuligheter
  • Hva Innovasjon Norge kan bistå med
  • Praktiske eksempler og refleksjon

Vi trenger påmelding fra alle som skal delta. Lenke til møtet sendes alle påmeldte etter at påmeldingsfristen er gått ut.