Arrangement -

Effektiviserer manuelle operasjoner og øk graden av kvalitet

Tre på Agder gjennomfører flere prosjekter i samarbeid med Mechatronics Innovation Lab AS (MIL). Bedriftene som deltar via Tre på Agder får tilbud om deltakelse til sterkt rabattert pris. Tilbudene er brutt opp i ulike deler og dere velger selv hvilken del eller deler dere ønsker å delta på. Vi anbefaler alle å starte med workshops og deretter en sjekk i egen bedrift. 

Hent inspirasjon, få økt kompetanse og oversikt

Å delta på en workshop hos MIL i Grimstad gir innsikt i hvordan man kan implementere teknologier som bidrar til økt effektivitet, verdiskaping og konkurransekraft. Bedriften kan i etterkant raskt komme i gang med nye automatiseringstiltak. Vi tilbyr to ulike workshoper; En med fokus på Robotikk og en med fokus på Smart sensor teknologier. Teknologiene effektiviserer manuelle operasjoner og øker graden av kvalitet i eksisterende prosesser og produksjonslinjer.

Dere kan velge å delta på en eller begge:

Robotikk 

  • Generell introduksjon av ulike robotteknologier, gjennom en teoretisk del og en praktisk del med programmering.
  • Gir innsikt i nyeste robotteknologier, forskjeller og mulige bruksområder. Bli kjent med teknologier fra ABB, Fanuc, Kuka, Nachi, UR, Omron og MiR.
  • Utfyllende info på MIL sin nettside

Smart sensor teknologi 

  • Generell introduksjon av smarte sensor teknologier gjennom en teoretisk del og en praktisk demo del.
  • Gir innsikt i nyeste kommunikasjon- og sensor -teknologier innen 2D / 3D vision, 2D & 3D scannere, ultralyd etc med fokus på ulike bruksområder.
  • Utfyllende info på MIL sin nettside

Praktisk info 

Reise dekkes av den enkelte / bedrift. Timene som brukes på reise til / fra samt deltakelse i Grimstad regnes som egeninnsats fra bedriftene inn i prosjektet. Den enkeltes reisetid er variabel og bes derfor oppgis ved påmelding slik at dette blir registrert.

Kontakt prosjektleder Maya Twedt Berli via e-post eller mobil 95970823 hvis du har spørsmål eller beskjeder i forkant av samlingen.

Bedriftene bes registrere interesse for å delta via påmeldingslenken nedenfor. I påmeldingen registreres også interesse for Level Up eller Level Up Spot sjekk samt test og teknologikvalifisering for mobil samarbeidende robot.