Arrangement -

Data som ressurs – Slik ville vi løst oppdraget om din bedrift ble vår kunde

Behov for bedre oversikt, kontroll og sanntidsrapportering knyttet til planlegging-, produksjonsprosesser og lagerstyring?

Det opereres i mange tilfeller med sårbare løsninger og relativt manuelle data og lister. Mange har systemer som ikke «snakker sammen» og får dermed ikke nyttiggjort seg data de har tilgjengelig. Flere ønsker seg bedre systemer for å sikre god flyt, kvalitet, effektivitet, levering til rett tid og økonomisk lønnsomme prosjekter.

Mange tilbydere kan bidra til å finne løsninger og systemer bedriftene kan ta i bruk. Men det er ikke nødvendigvis lett å velge. Det koster, og det handler også om mer enn pris.

For å få et lite innblikk fra noen potensielle leverandører har vi utfordret AMS, Egde Consulting, Jærtek og Solv til å fortelle oss:

  • hvordan de ville bistått en kunde med et slikt oppdrag – kort om prosess og gjennomføring
  • hva de kan tilby faglig / hvilken kompetanse de bidrar med inn i prosjektene
  • i hvilken grad, og på hvilken måte, de jobber for at bedriftens medarbeidere blir involvert og bygger kunnskap til eget brukt etter at de er ferdige med oppdraget
  • om deres erfaringer fra oppdrag hos andre bedrifter som driver med skreddersøm, hva har ev. suksessfaktorer fra disse prosjektene vært?
  • i hvilken grad det vil være hensiktsmessig (praktisk og økonomisk) å kunne gjennomføre parallelle prosjekter i flere bedrifter i Tre på Agders nettverk (vi tenker i så fall bedrifter som ikke er i direkte konkurranse med hverandre)

Praktisk

Bedriftene har fått 30 minutter hver til rådighet og vil komme inn i møtet på oppsatte tidspunkter og deretter forlate møtet når de er ferdige med sin presentasjon.

12:00 Egde Consulting: Øystein Løken, strategisk rådgiver
12:30 AMS: Vidar Trydal, sales manager
13:00 Jærtek: Eirik Njærheim, daglig leder, og Jørvart Jørgensen, senior consultant CAD
13:30 Solv: Ann Maria Hovde, key account manager

14:00 Oppsummering, refleksjon og dialog med bare Tre på Agder-deltakerne tilstede
Senest slutt kl. 14:30

Vi trenger påmelding fra alle som skal delta.