Arrangement -

Data – gull eller gråstein i din bedrift?

Hver eneste dag produseres store menger data i bedriftene. Data gir grunnlag for forbedringer som kan påvirke effektivitet og tidsbruk, marginer og lønnsomhet. Oppfordringen fra flere er klar: Ta eierskap til bedriftens data, få dem over på åpne plattformer, hent ut og ta dem i bruk. Tre på Agder drar derfor i gang et nytt fellesprosjekt.

Vi jakter nå etter bedrifter som vil delta som case-bedrifter. Praktisk oppstart blir i august, men allerede før ferien vil vi rekruttere de 3 bedriftene som får mulighet til å bli med på praktisk gjennomføring i egen bedrift til en fordelaktig pris.

Bli med på infomøte og hør mer om Data som ressurs-prosjektet, våre målsettinger, innhold og praktisk gjennomføring, samt videre framdrift og hvordan interesse for å delta skal meldes inn.

Program:

Kl. 14:30 Velkommen ved Elisabeth Lunden Berli, leder ressursgruppa for Digitalisering og Maya Twedt Berli, prosjektleder Tre på Agder.

Innledninger: Å forbedre egen bedrift gjennom smart bruk av egne og andre data

    • Ha overblikk – kontinuerlig oppdatert og bedre beslutningsstøtte, Stian Berge Jacobsen og Sigbjørn Tønnesland, Smart Inspection
    • Tuning av produksjonen, Sondre Sanden Tørdal, MotionTech
    • Dataflyt og oversikt – fra salg til ferdig levert produkt, Ole Kjell Homme, daglig leder Bykle Vindu
    • Bygge omdømme – deling og synlighet, Tor Åge Fjukstad, Smart Inspection

Kl. 15:45 Data som ressurs – premisser og rammer – deltakelse pilotbedrifter, Maya Twedt Berli, prosjektleder Tre på Agder

Innovasjon Norge støtter prosjektet. Smart Inspection er engasjert og skal ha ansvar for faglig gjennomføring. I tillegg til gjennomføring av de tre bedriftscasene vil vi også bidra til økt generell kunnskap om verdien av bruk av data, AI og maskinlæring for flere bedrifter. Vi kommer tilbake med invitasjoner til flere workshoper og erfaringsdeling ut over høsten. Parallelt vil Fibo teste ut ulik software i produksjonen som de også vil dele erfaringer fra.

Av praktiske hensyn trenger vi påmelding fra alle som skal delta på infomøtet. Er du forhindret fra å delta, men ønsker å høre mer om mulighetene for å bli case-bedrift? Send oss en e-post så tar vi nærme kontakt.