Arrangement -

Bli bedre kjent med tilbudet og mulighetene for lærlinger fra Tvedestrand vgs.

Tre på Agder skal løfte frem gode eksempler og synliggjøre en fremtidsrettet og bærekraftig bransje. Vi skal jobbe med tiltak som fremmer god rekruttering for å sikre ytterligere vekst og konkurransekraft. Bedriftene har allerede mange dyktige medarbeidere med fag- eller svennebrev, men vil også trenge flere framover.

De videregående skolene i fylket er viktige bidragsytere for å gi elevene som skal ut i praksis og og i læreplass et godt grunnlag. Vi inviterer nå bedriftene i østre del av Agder til å bli bedre kjent med tilbudet ved nye Tvedestrand videregående skole.

10:30 Omvisning i snekkerverkstedet
11:30 Lunsj
12:15 Møte/info (senest slutt kl. 13:30, tidsramme avhengig av antall deltakere m.m.)

  • Avdelingsleder Kjell Rune Haugland fra Tvedestrand vgs. informerer om skolens tilbud.
  • Roald Tønnesen, lærlingeansvarlig Agder Tresenter, forteller om muligheter for lærlinger, hva opplæringskontoret kan bidra med og hva som forventes av lærebedriftene.
  • Bedriftene som deltar får en gyllen mulighet til å møte elevene og å synliggjøre bedriften som en potensiell lærebedrift.

Av hensyn til praktiske forberedelser og koronasitasjonen må vi ha påmelding fra alle som skal delta. Antall deltakere må tilpasses smitteverns-retningslinjer. Vi følger  “første-mann til mølla-prinsippet”. Om det blir for mange påmeldte vil vi se på alternative datoer for flere besøk.  

lærling Bosvik