Arrangement -

BIM – Building information modeling. Tips og faglig påfyll.

BIM er høyst aktuelt og vi vet at flere bedrifter ønsker å vite mer; 

  • Hva, hvorfor og hvordan? 
  • Og hvordan kan man koble miljøfotavtrykkberegninger ved hjelp av EPD i BIM?

Vi byr på et inspirerende møte med muligheter til å utvide nettverket ditt og samtidig få litt faglig påfyll. 

Prosesserfaringer og muligheter 

I møtet vil Espen Birkeland og Ståle Almenning dele erfaringer fra hvordan Marnar Bruk har jobbet sammen med Innoventi med fokus på EPD.

I tillegg får vi høre Paul Ragnar Svennevig, seksjonsleder på institutt for ingeniørvitenskap ved UiA i Grimstad. Instituttet tilbyr våren 2021 deltidsstudiummet Digital byggeprosess der blant annet BIM og miljøfotavtrykkberegninger ved hjelp av EPD i BIM inngår som tema. På møtet vil han fortelle mer om nettopp dette.

Det blir tid til spørsmål og deling av erfaringer.  

Praktisk:  

Timene som brukes på deltakelse i møtet regnes som egeninnsats fra bedriftene inn i prosjektet. Timene vil bli registrert ut fra deltakerlisten.  

Det bes om påmelding fra alle som skal delta slik at vi får inn nødvendig informasjon. Lenke til møtet sendes ut sammen med bekreftelse på påmelding når påmeldingsfristen er utløpt. 

Kontakt prosjektleder Maya Twedt Berli via e-post eller mobil 95970823 om du har spørsmål eller beskjeder i forkant av samlingen.  

puselspill - kommunikasjon - brikker - miljø