Deprecated: Funksjonen Elementor\Core\DynamicTags\Manager::register_tag er foreldet siden versjon 3.5.0! Bruk register i stedet. in /var/www/1/288022/www/wp-includes/functions.php on line 5383

Deprecated: Funksjonen Elementor\Core\DynamicTags\Manager::register_tag er foreldet siden versjon 3.5.0! Bruk register i stedet. in /var/www/1/288022/www/wp-includes/functions.php on line 5383

Deprecated: Funksjonen Elementor\Core\DynamicTags\Manager::register_tag er foreldet siden versjon 3.5.0! Bruk register i stedet. in /var/www/1/288022/www/wp-includes/functions.php on line 5383

Deprecated: Funksjonen Elementor\Core\DynamicTags\Manager::register_tag er foreldet siden versjon 3.5.0! Bruk register i stedet. in /var/www/1/288022/www/wp-includes/functions.php on line 5383

Deprecated: Funksjonen Elementor\Core\DynamicTags\Manager::register_tag er foreldet siden versjon 3.5.0! Bruk register i stedet. in /var/www/1/288022/www/wp-includes/functions.php on line 5383

Deprecated: Funksjonen Elementor\Core\DynamicTags\Manager::register_tag er foreldet siden versjon 3.5.0! Bruk register i stedet. in /var/www/1/288022/www/wp-includes/functions.php on line 5383

Deprecated: Funksjonen Elementor\Core\DynamicTags\Manager::register_tag er foreldet siden versjon 3.5.0! Bruk register i stedet. in /var/www/1/288022/www/wp-includes/functions.php on line 5383

Deprecated: Funksjonen Elementor\Core\DynamicTags\Manager::register_tag er foreldet siden versjon 3.5.0! Bruk register i stedet. in /var/www/1/288022/www/wp-includes/functions.php on line 5383

Deprecated: Funksjonen Elementor\Core\DynamicTags\Manager::register_tag er foreldet siden versjon 3.5.0! Bruk register i stedet. in /var/www/1/288022/www/wp-includes/functions.php on line 5383

Deprecated: Funksjonen Elementor\Core\DynamicTags\Manager::register_tag er foreldet siden versjon 3.5.0! Bruk register i stedet. in /var/www/1/288022/www/wp-includes/functions.php on line 5383

Deprecated: Funksjonen Elementor\Core\DynamicTags\Manager::register_tag er foreldet siden versjon 3.5.0! Bruk register i stedet. in /var/www/1/288022/www/wp-includes/functions.php on line 5383

Deprecated: Funksjonen Elementor\Core\DynamicTags\Manager::register_tag er foreldet siden versjon 3.5.0! Bruk register i stedet. in /var/www/1/288022/www/wp-includes/functions.php on line 5383

Deprecated: Funksjonen Elementor\Core\DynamicTags\Manager::register_tag er foreldet siden versjon 3.5.0! Bruk register i stedet. in /var/www/1/288022/www/wp-includes/functions.php on line 5383

Deprecated: Funksjonen Elementor\Core\DynamicTags\Manager::register_tag er foreldet siden versjon 3.5.0! Bruk register i stedet. in /var/www/1/288022/www/wp-includes/functions.php on line 5383

Deprecated: Funksjonen Elementor\Core\DynamicTags\Manager::register_tag er foreldet siden versjon 3.5.0! Bruk register i stedet. in /var/www/1/288022/www/wp-includes/functions.php on line 5383

Deprecated: Funksjonen Elementor\Core\DynamicTags\Manager::register_tag er foreldet siden versjon 3.5.0! Bruk register i stedet. in /var/www/1/288022/www/wp-includes/functions.php on line 5383

Deprecated: Funksjonen Elementor\Core\DynamicTags\Manager::register_tag er foreldet siden versjon 3.5.0! Bruk register i stedet. in /var/www/1/288022/www/wp-includes/functions.php on line 5383

Deprecated: Funksjonen Elementor\Core\DynamicTags\Manager::register_tag er foreldet siden versjon 3.5.0! Bruk register i stedet. in /var/www/1/288022/www/wp-includes/functions.php on line 5383

Deprecated: Funksjonen Elementor\Core\DynamicTags\Manager::register_tag er foreldet siden versjon 3.5.0! Bruk register i stedet. in /var/www/1/288022/www/wp-includes/functions.php on line 5383

Deprecated: Funksjonen Elementor\Core\DynamicTags\Manager::register_tag er foreldet siden versjon 3.5.0! Bruk register i stedet. in /var/www/1/288022/www/wp-includes/functions.php on line 5383
Årsmøte Agder Tresenter - Tre på Agder

Arrangement -

Årsmøte Agder Tresenter

I år vil møtet gjennomføres i samarbeid med Norske Trevarer Agder. 

I tillegg til årsmøtesakene legger vi opp til et utfyllende program, samt en hyggelig middag i etterkant for de som ønsker å delta på den. 

  • Fra kl. 15:30 Registrering og enkel servering.
  • Kl. 16:00 Møtestart. De to respektive årsmøtene gjennomføres fortløpende med påfølgende faglig program.
  • Kl. 20:00 Felles middag.

Deltakelse

Det er mulig å delta med flere personer fra samme bedrift. Møtene er åpne for både medlemmer og potensielle medlemmer, men det er kun medlemmer som som har stemmerett. Se vedtekter og utfyllende informasjon om Agder Tresenter. Se utfyllende om Norske Trevarer Agder

Vedr. forslag og saker

Innkalling med komplett saksliste og saksdokumenter sendes ut minst 14 dager før årsmøtet.

  • Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet til Agder Tresenter må sendes inn skriftlig innen 1. februar, til post@agder-tresenter.no
  • Forslag til Norske Trevarer Agder sitt årsmøte sendes til post@norsketrevarer-agder.no.
  • Innspill til valgkomiteen? Ta gjerne direkte kontakt med Andreas Lie, fra Røyrås Treindustri, på mobil 90 97 26 76, og/eller Trond Hamran, fra Hamran Snekkerverksted, på mobil 90 12 81 32, om du har lyst til å bidra eller om du har innspill på kandidater. Andreas og Trond utgjør også valgkomiteen for både Agder Tresenter og Norske Trevarer Agder.

Pris/ev. egenandel

Styret, ressursgruppene og inntil 2 personer fra hver medlemsvirksomhet betaler ikke noe for å delta. For deltakelse ut over dette, samt for ikke-medlemmer, må det betales en egenandel på kr. 600 + mva per pers. Faktura sendes til virksomheten i etterkant av møtet. 

Påmelding

Av hensyn til bookingen på hotellet ber vi om at alle som skal delta registrerer påmelding innen 13. februar. Påmelding registreres i felles skjema.