Arrangement -

For deg som er opptatt av markedsføring og salg – nettverksmøte

Gjennom Tre på Agder skal vi bidra til å synliggjøre bransjen og styrke omdømmet. Prosjektstyret har oppnevnt ressursgrupper for hvert arbeidsområde. Gruppene har ansvar for å tilrettelegge faglige møteplasser, samt å gi innspill til prosjektstyret om tiltak og prosjekter som bør vurderes iverksatt. For våren 2021 har vi nå planlagt to digitale nettverksmøter; et 19. januar og et 9. mars, i tillegg inviterer vi til Google Analytics-kurs 5. mai.

Bedriftene lever av det kundene vil ha. Mange ønsker økt salg og har fokus på markedsføring i de riktige kanalene. Men hva skal til for å lykkes?

Salg kommer sjelden av seg selv. Det må sås for å høste. Det koster og bedriftene bør derfor ha bevisst fokus på;

  • Hva er effektivt?
  • Hvordan unngår vi fiasko?
  • Og hvordan sikrer vi suksess?

Tove Timenes og Cato Larsen, fra Strai Kjøkken, og Geir Berhus, fra NorDan deler erfaringer.  I tillegg blir det tid til erfaringsutveksling, spørsmål og innspill fra alle som deltar.

Av hensyn til praktiske forberedelser må vi ha påmelding fra alle som skal delta.