Arrangementer

14/06
Digitalt (alle påmeldte får lenke tilsendt)
17/06
Digitalt (alle påmeldte får lenke tilsendt)
3/03
18/08
Thon Hotel Parken, Kristiansand
24/08
Digitalt (lenke sendes alle påmeldte etter at påmeldingsfristen er gått ut)
1/10
I Agder. Avklares endelig når interesse for deltakelse er avklart.