Arrangementer

20/01
1/02
Digitalt (Zoom-lenke sendes alle påmeldte i forkant av seminarene)
9/02
10/02
Mechatronics Innovation Lab (MIL), Jon Lilletunds vei 9, 4879 Grimstad
11/02
Digitalt (lenke sendes alle påmeldte etter at påmeldingsfristen er gått ut)
1/03
I Agder. Avklares endelig når interesse for deltakelse er avklart.
9/03
Digitalt (lenke sendes til alle påmeldte etter at påmeldingsfristen er gått ut)