Arrangementer

3/03
15/04
Digitalt (lenke sendes alle påmeldte etter at påmeldingsfristen er gått ut)
1/09
I Agder. Avklares endelig når interesse for deltakelse er avklart.