Aktuelt -

Samarbeidsavtale mellom Tre på Agder og Fagskolen i Agder

Skal Fagskolen lykkes med kvalitet og relevans i sitt utdanningstilbud er de avhengig av god kontakt med bransjen. Samarbeidet skal bidra til at tilbudet utvikles i tråd med næringslivets behov.
hammer - materialer - tre på Agder - fagskoletilbud
WoodWorks! klyngeleder Kjersti Kinderås og prosjektleder Maya Twedt Berli i Tre på Agder har jevnlig dialog med fokus på utvikling av skog- og trebasert næring.

Tre på Agder har rekruttering og kompetanse som et av fire hovedfokus-områder. Vi ønsker å utvikle samarbeidet mellom bransjen og utdanningsinstitusjonene slik at de i større grad kan tilpasse undervisningstilbudet i tråd med næringslivets behov. 

Samarbeidsavtale med Fagskolen i Agder

Fagskoleutdanningene skal være nært knyttet til samfunnets behov for kompetanse og samarbeid mellom skole og yrkesfelt er derfor en forutsetning. Formalisering i form av samarbeidsavtaler bidrar til å sikre utdanningens kvalitet og relevans.  Avtalen gjelder fagskoleutdanningen Bransjeprogram for Treindustrien og sted-/nettbasert studieretning Bygg.   

Samarbeidet mellom Tre på Agder og Fagskolen i Agder omfatter 

  • Deltakelse i fagråd med årlig møte for evaluering og videreutvikling av studiene 
  • Evaluering og videreutvikling av studieplaner 
  • Bidra med forelesere fra næringen 
  • Bedriftsbesøk for studentene 
  • Mulige prosjektoppgaver for studentene 

Innspill fra bedriftene er viktig

Flere av bedriftene i nettverket har allerede bidratt med innspill til et nytt fagskoletilbud som er under planlegging i Agder; Industrifagskolen – Treindustri.  

Fagskolen planlegger per nå 5 ulike deltidsstudier som kan tas i kombinasjon med jobb og er studiepoenggivende: 

  • Endringskompetanse og forbedringsarbeid 
  • Treets materialegenskaper 
  • Digitale verktøy 
  • Bærekraft 
  • Digital bygningsmodellering 

Studieplanene behandles for tiden i NOKUT. Vi vil informere nærmere om tilbudet så snart godkjenningene er på plass.   

Se andre aktuelle studietilbud på Fagskolen i Agder sin nettside. 

Spørsmål?

Kontakt Maya Twedt Berli, prosjektleder Tre på Agder
Kontakt Per Høyum, fagleder Fagskolen i Agder