Aktuelt -

Fag- og svennebrev: En nøkkelfaktor for å sikre bedriftens konkurransekraft

Bedriftene har allerede mange dyktige medarbeidere med fag- eller svennebrev, men vil også trenge flere framover. Det er mange veier til et fag- eller svennebrev. Det betyr også muligheter for de som allerede er i jobb.
lærling Bosvik

For bedriftene i Tre på Agders nettverk er dyktige medarbeidere et nøkkelord. Bedriftene har allerede mange medarbeidere med fag- eller svennebrev, men vil trenge flere framover. For fagene er det ulike krav og planer som må følges i utdanningsløpet, og vi vet at noen kvier seg for oppfølging av dette. Det er verdt å minne om at opplæringskontorene er gode støttespillere. De kan hjelpe bedriftene med det praktiske rundt lærlingordningen.

Mange veier til et fag- eller svennebrev

Mange lærlinger blir rekruttert rett fra videregående skole (etter ett, to eller tre år), men det er også mulig for medarbeidere som allerede jobber i bedriftene å ta fag- eller svennebrev på jobb.

Fagbrev på jobb er en relativt ny ordning der personer som allerede er i jobb kan få vurdert realkompetansen, få ytterlige opplæring på arbeidsplassen og ta fag- eller svennebrev på grunnlag av dette.

Tilskudd til opplæring 

Bedriftene kan få tilskudd for å gi opplæring. Lærlingens alder, skolebakgrunn og lærefag påvirket beløpet. Tilskudd administreres av Agder fylkeskommune. Les mer om tilskuddsordningen på Agder fylkeskommune sin nettside.  

Aktuelle fag- og svennebrev i trevare- og treindustrien 

Det er mange muligheter om du har lyst til å jobbe på fagarbeidernivå i trevare- eller treindustrien i Agder. Bedriftene har et variert kompetansebehov. Bransjen er i utvikling, men mange av bedriftene har fortsatt behov for kompetanse basert på gamle håndverkstradisjoner. Samtidig er det behov for medarbeidere som har kompetanse innen maskinell bearbeiding, økt bruk av teknologi og automatiserte løsninger. Flere av bedriftene har også behov for medarbeidere med kompetanse i relatert fag, som for eksempel glass eller overflatebehandling.

Les mer om ulike fag- og svennebrev på vil bli.no 

Ved behov hos bedriftene kan det også organiseres fagopplæring i andre fag. 

Spørsmål om lærlingeordningen og ulike veier til fag- og / eller svennebrev? 

  • Ta kontakt med Agder Tresenter sin opplæringsansvarlig Roald Tønnesen på e-post eller telefon 913 85 585, eller ev. et annet opplæringskontor i Agder om dere allerede har et kontor dere samarbeider med, for å få nærmere informasjon.