Agder Tresenter

Agder Tresenter har siden 1997 vært en medlemsorganisasjon for trebasert næring. Gjennom årene har det vært jobbet med fagopplæring, kursvirksomhet, tjenester for bedriftene og fellesprosjekter for videreutvikling av bransjen. 

Hovedformålet for Agder Tresenter er å være et knutepunkt for trebasert næring på Agder, og bidra til å gi næringen økt lønnsomhet og konkurranseevne. I 2019 påtok vi oss derfor å være prosjekteier for Tre på Agder som favner flere virksomheter enn de som har vært medlem hittil.  

Tre på Agder inngår i Agders Tresenters daglige drift. Bedriftene er velkommen til å delta i Tre på Agder-samarbeidet uavhengig av om de er medlem i Agder Tresenteret eller ei, men vi håper mange ser fordelen ved å melde seg inn. Det koster lite, men utgjør et viktig bidrag til vår drift. 

Opplæringskontor

Agder Tresenter er opplæringskontor for trebearbeidende industri i Agder. Opplæringskontoret bistår bedriftene med rekruttering av lærlinger. Vi har kontakt med de videregående skolene i fylket og formidler kontakt til bedrifter som ønsker å ta inn lærlinger. Gjennom læretiden holder vi kontakt med lærlingene og bedriftene, og påser at læreplanene blir fulgt. Vi ordner alle formaliteter i forbindelse med lærekontrakt og oppmelding til svenneprøve.

Les mer om fag- og svennebrev: En nøkkelfaktor for å sikre bedriftens konkurransekraft

Kontakt Agder Tresenter

Maya Twedt Berli, daglig leder Agder Tresenter /  prosjektleder Tre på Agder
Mobil 95970823
E-post post@agder-tresenter.no eller mtb@trepaagder.no

Roald Tønnessen, ansvarlig opplæringskontor, rekruttering og oppfølging av lærlinger
Mobil 913 85 585
E-post roald@agder-tresenter.no

Lars Husaas
Mobil 920 32 539
E-post post@norsketrevarer-agder.no 

Styret

Leder: Dag Erik Heier, Igland Garasjen AS
Nestleder: Janne R. Werdal, Hamran Snekkerverksted AS
Medlem: Kjetil Thomassen, Avigo AS
Medlem: Vidar Ørebek, Uldal AS
Medlem: Steffen Torjussen, Røyrås Treindustri AS 
Medlem: Svein Erik Slåen, Strai Kjøkken AS / representant for Norske Trevarer Agder

Medlemskap 

Årlig kontingent kr. 1 500 + serviceavgift kr. 1 500 (inntil 9 ansatte), kr. 4 500 (10-49 ansatte), kr. 7 500 (over 50 ansatte). 

Kort historikk

Agder Tresenter ble etablert som en medlemsorganisasjon og et servicekontor og kurssenter for trebransjene på Agder i 1994. Vi har gjennomført prosjekter og aktiviteter for både trelast- og trevarebransjen, og har også hatt oppdrag for andre bransjer:

  • Arbeidsmarkedsopplæring (AMO-kurs) for trelastbransjen og trevarebransjen
  • Administrasjon av ISO-9000 sertifisering for trevarebedrifter og bedrifter fra andre bransjer
  • Faglige kurs for trevarebransjen
  • Kompetansekartleggingsprosjekt
  • Forsøk med ubehandlet ospekledning
  • Forsøk med skur av tømmer til limtreproduksjon
  • Sekretærfunksjon for AgderTrade
  • Utarbeidelse av brosjyre om treindustri på Agder
  • Verdiskapingsprosjekt for trebearbeidende industri på Agder

Parallelt ble det drevet et eget arbeid med fagopplæring og oppfølging av lærlinger i trevarebedriftene. Treringen Agder (opplæringsring) dro i gang en omfattende fagopplæring med Helge K. Larsen som leder. Virksomhetene ble samordnet rundt 1997 og etter hvert slått sammen.