Agder Tresenter

Agder Tresenter har i en årrekke vært trevarebransjens knutepunkt for fagopplæring, kursvirksomhet, tjenester for bedriftene og fellesprosjekter for videreutvikling av bransjen. 

Hovedformålet for Agder Tresenter er å være et knutepunkt for trebasert næring på Agder, og bidra til å gi næringen økt lønnsomhet og konkurranseevne. I 2019 påtok vi oss derfor å være prosjekteier for Tre på Agder som favner flere virksomheter enn de som har vært medlem hittil.  

Bedriftene er velkommen til å delta i samarbeidet uavhengig av om de er medlem i Agder Tresenteret eller ei, men vi håper mange ser fordelen ved å melde seg inn. Det koster lite, men utgjør et viktig bidrag til vår drift. 

Gjennom årene har vi arrangert kurs, bedriftsbesøk, medlemsmøter og tatt opp henvendelser fra medlemmene. Tre på Agder inngår nå i Agders Tresenters daglige drift. De siste årene har vi også økt satsingen på rekruttering og kompetanse.

Opplæringskontor

Agder Tresenter er opplæringskontor for trebearbeidende industri i Agder. Opplæringskontoret bistår bedriftene med rekruttering av lærlinger. Vi har kontakt med de videregående skolene i fylket og formidler kontakt til bedrifter som ønsker å ta inn lærlinger. Gjennom læretiden holder vi kontakt med lærlingene og bedriftene, og påser at læreplanene blir fulgt. Vi ordner alle formaliteter i forbindelse med lærekontrakt og oppmelding til svenneprøve.

Les mer om fag- og svennebrev: En nøkkelfaktor for å sikre bedriftens konkurransekraft

Kontakt Agder Tresenter

Maya Twedt Berli, daglig leder Agder Tresenter /  prosjektleder Tre på Agder
Mobil 95970823
E-post post@agder-tresenter.no eller mtb@trepaagder.no

Roald Tønnessen, ansvarlig rekruttering og oppfølging av lærlinger
Mobil 913 85 585
E-post roald@agder-tresenter.no

Lars Husaas
Mobil 920 32 539
E-post post@norsketrevarer-agder.no 

Styret

Leder: Martin Kleiveland, Hansen & Justnæs AS
Nestleder: Trygve Bakken, Scanflex AS
Medlem: Svein Erik Slåen, Strai Kjøkken AS
Medlem: Kjetil Thomassen, Avigo AS
Varamedlem: Vidar Ørebek, Uldal AS
Varamedlem: Steffen Torjussen, Røyrås Treindustri AS 

Martin Kleiveland - styreleder Agder Tresenter
Ung og engasjert styreleder med fremtidstro på bransjen; Martin Kleiveland, fra Hansen & Justnæs. (privat foto)

Medlemskap 

Årlig kontingent kr. 1 500 + serviceavgift kr. 1 500 (inntil 9 ansatte), kr. 4 500 (10-49 ansatte), kr. 7 500 (over 50 ansatte). 

Kort historikk

Agder Tresenter ble etablert som en medlemsorganisasjon og et servicekontor og kurssenter for trebransjene på Agder i 1994. Vi har gjennomført prosjekter og aktiviteter for både trelast- og trevarebransjen, og har også hatt oppdrag for andre bransjer:

  • Arbeidsmarkedsopplæring (AMO-kurs) for trelastbransjen og trevarebransjen
  • Administrasjon av ISO-9000 sertifisering for trevarebedrifter og bedrifter fra andre bransjer
  • Faglige kurs for trevarebransjen
  • Kompetansekartleggingsprosjekt
  • Forsøk med ubehandlet ospekledning
  • Forsøk med skur av tømmer til limtreproduksjon
  • Sekretærfunksjon for AgderTrade
  • Utarbeidelse av brosjyre om treindustri på Agder
  • Verdiskapingsprosjekt for trebearbeidende industri på Agder

Parallelt ble det drevet et eget arbeid med fagopplæring og oppfølging av lærlinger i trevarebedriftene. Treringen Agder (opplæringsring) dro i gang en omfattende fagopplæring med Helge K. Larsen som leder. Virksomhetene ble samordnet rundt 1997 og etter hvert slått sammen.

logo ©Agder Tresenter