Agder Tresenter

Agder Tresenter har i en årrekke vært trevarebransjens knutepunkt for fagopplæring, kursvirksomhet, tjenester for bedriftene og fellesprosjekter for videreutvikling av bransjen. Gjennom årene har vi arrangert kurs, bedriftsbesøk, medlemsmøter og tatt opp henvendelser fra medlemmene. Dette har vi fortsatt fokus på, men de siste årene har økt satsing på rekruttering og kompetanse vært høyt prioritert.

I 2019 påtok vi oss også å være prosjekteier for Tre på Agder som vil favne flere virksomheter innen trebasert næring i Agder. Bedriftene er velkommen til å delta i samarbeidet uavhengig av om de er medlem i Agder Tresenteret eller ei.

Opplæringskontor

Agder Tresenter er opplæringskontor for treteknikkfag og beslektede fag i Agder. Opplæringskontoret bistår bedriftene med rekruttering av lærlinger. Vi har kontakt med de videregående skolene i fylket og formidler kontakt til bedrifter som ønsker å ta inn lærlinger. Gjennom læretiden holder vi kontakt med lærlingene og bedriftene, og påser at læreplanene blir fulgt. Vi ordner alle formaliteter i forbindelse med lærekontrakt og oppmelding til svenneprøve.

Les mer om fag- og svennebrev: En nøkkelfaktor for å sikre bedriftens konkurransekraft

Kontakt Agder Tresenter

Lars Husaas , daglig leder
Mobil 920 32 539
E-post lars@agder-tresenter.no

Roald Tønnessen , ansvarlig rekruttering og oppfølging av lærlinger
Mobil 913 85 585
E-post roald@agder-tresenter.no

Maya Twedt Berli , prosjektleder Tre på Agder
Mobil 95970823
E-post mtb@trepaagder.no

Styret

Leder: Martin Kleiveland, Hansen & Justnæs AS
Nestleder: Trygve Bakken, Scanflex AS
Medlem: Svein Erik Slåen, Strai Kjøkken AS
Medlem: Kjetil Thomassen, Avigo AS
Varamedlem: Vidar Ørebek, Uldal AS
Varamedlem: Steffen Torjussen, Røyrås Treindustri AS 

Martin Kleiveland - styreleder Agder Tresenter
Ung og engasjert styreleder med fremtidstro på bransjen; Martin Kleiveland, fra Hansen & Justnæs. (privat foto)

Medlemskap i Agder Tresenter

Spørsmål vedr. medlemskap? Ta kontakt med daglig leder, Lars Husaas

Kort historikk

Agder Tresenter ble etablert som en medlemsorganisasjon og et servicekontor og kurssenter for trebransjene på Agder i 1994. Vi har gjennomført prosjekter og aktiviteter for både trelast- og trevarebransjen, og har også hatt oppdrag for andre bransjer:

  • Arbeidsmarkedsopplæring (AMO-kurs) for trelastbransjen og trevarebransjen
  • Administrasjon av ISO-9000 sertifisering for trevarebedrifter og bedrifter fra andre bransjer
  • Faglige kurs for trevarebransjen
  • Kompetansekartleggingsprosjekt
  • Forsøk med ubehandlet ospekledning
  • Forsøk med skur av tømmer til limtreproduksjon
  • Sekretærfunksjon for AgderTrade
  • Utarbeidelse av brosjyre om treindustri på Agder
  • Verdiskapingsprosjekt for trebearbeidende industri på Agder

Parallelt ble det drevet et eget arbeid med fagopplæring og oppfølging av lærlinger i trevarebedriftene. Treringen Agder (opplæringsring) dro i gang en omfattende fagopplæring med Helge K. Larsen som leder. Virksomhetene ble samordnet rundt 1997 og etter hvert slått sammen. Navnet ble Agder Tresenter. 

Vedtekter Agder Tresenter – sist endret 26.02.14

Medlemmer Agder Tresenter

logo ©Agder Tresenter