Prosjekter -

Trekonstruksjoner

Tre på Agder skal utvikle nye nettverk, bygge relasjoner og legge til rette for erfaringsdeling som skaper verdier.

Tre på Agder skal ha fokus på bærekraftige og sirkulære løsninger. Det er oppnevnt ressursgrupper for hvert arbeidsområde. Gruppene har ansvar for å tilrettelegge faglige møteplasser, samt å gi innspill om tiltak og prosjekter som bør vurderes iverksatt.

Ressursgruppe – Trekonstruksjoner

Medlem: Gunnar A. Aanesland, Aanesland fabrikker
Medlem: Tor Øystein Michaelsen, Massivtre / Kl-tre nettverket
Medlem: Jan Lindal, Lindal Gruppen
Medlem: Preben Aanensen, institutt for ingeniørvitenskap UiA
Medlem: Henrik K. Nielsen, institutt for ingeniørvitenskap UiA
Medlem: Hilde Waage, Entreprenørforeningen bygg og anlegg (EBA)
Medlem: Kristin Vedum, Tredriver Agder

Tre er et bærekraftig materiale, og det er en villet politikk å satse på trebyggeri. Det er mange ledd i et byggeprosjekt; bestillere, rådgivere, entreprenører, arkitekter m.fl. Flere av Tre på Agders deltakere er leverandører og sentrale i forhold til sluttprodukt. Vi ønsker mer:

  • samarbeid på tvers (fra råvarer til ferdige bygg) 
  • fokus på felles utfordringer herunder standardiseringer, krav, sertifiseringer, dokumentasjon,  
  • mer fokus på forskning og utvikling, kunnskapsdeling og kompetansebygging på tvers av fagmiljøene 

Ressursgruppen skal bidra til økt samarbeid mellom relevante aktører for å løfte felles utfordringer, samt bidra til økt kompetanse og mer bærekraftige løsninger. Ressursgruppen vil ta ansvar for planlegging av ca. 4 møteplasser per år. Møteplassene skal være effektive og relevant for de som deltar.

Spørsmål vedr. ressursgruppen? 

Kontakt Maya Twedt Berli

Aktuelt / les mer:

Trekonstruksjoner på Byggforsk.no
Industrielt byggeri på Treteknisk.no
TreFokus
Bygg i tre
Tenk tre