Prosjekter -

Rekruttering og kompetanse

Tre på Agder skal jobbe med tiltak som fremmer god rekruttering.

Tre på Agder skal løfte frem gode eksempler og synliggjøre en fremtidsrettet og bærekraftig bransje. Vi skal jobbe med tiltak som fremmer god rekruttering for å sikre ytterligere vekst og konkurransekraft. Tre på Agders ressursgruppe har ansvar for å tilrettelegge faglige møteplasser, samt å gi innspill om tiltak og prosjekter som bør vurderes iverksatt. 

Ressursgruppe – Rekruttering og kompetanse

Leder: Ivar Grødal, Henriksen Snekkeri
Medlem: Martin Kleiveland, Hansen & Justnæs
Medlem: Roald Tønnessen, lærlingeansvarlig Agder Tresenter
Medlem: Lars Husaas, sekretær Norske Trevarer Agder.

Vi vil bidra til å påvirke utdanningstilbudet etter bransjens behov. Bedriftene oppfordres til å spille inn behov.

Fokus på lærlinger og kontakt med videregående skoler

Samarbeid med Fagskolen i Agder

Møteplasser og bedriftsbesøk for lærlinger og yngre medarbeidere

  • Vi oppfordrer alle bedriftene til å åpne opp for besøk, utplasseringer og til å markedsføre bransjen i rekrutteringsøyemed.

Lærebedrift

En lærebedrift er en bedrift som er godkjent for å ta inn lærlinger. Bedrifter som kan tilby relevant opplæring i et fag kan bli lærebedrift. Det er også mulig å ha lærlinger i flere fag samtidig.

Fylkeskommunen bidra med økonomisk tilskudd som kommer lærebedriftene til gode. Hvis bedriften er medlem i et opplæringskontor vil deler av tilskuddet bidra til at bedriftene får bistand til godkjenningsprosessen, tegning av kontrakter og oppfølging underveis i læretiden.  

Roald Tønnesen, ansvarlig for opplæringskontoret i Agder Tresenter, svarer gjerne på spørsmål om muligheter for å bli lærebedrift, enten det er for kandidater som kommer rett fra videregående eller om det gjelder fagbrev på jobb ordningen.