Prosjekter -

Omdømme og marked

Tre på Agder skal jobbe for å synliggjøre bransjen og styrke omdømmet.

Gjennom Tre på Agder skal vi bidra til å synliggjøre bransjen og styrke omdømmet. Det er oppnevnt ulike ressursgrupper som bidrar med innspill til faglige møteplasser, samt mulige tiltak og prosjekter som bør vurderes iverksatt. 

Ressursgruppe – Omdømme og markedsføring

Leder: Jan Kristian Benestad, Igland garasjen
Medlem: Tove Timenes, Strai kjøkken
Medlem: Janne R. Werdal, Hamran Snekkerverksted
Medlem: Silje Andreassen, Sjølingstad Snekkerverksted

Vi er i gang

I oppstarten har ressursgruppa bidratt med innspill til logo, profileringsfilm, nett- og facebook-side for Tre på Agder. I tillegg ønsker vi at bedriftene som deltar i nettverket skal sees.  

  • Bedriftene presenteres på Tre på Agders nettside med logo og lenke til bedriftens egne nettsider.
  • Vi kan dele aktuelle saker om/fra bedriftene på Tre på Agders Facebook-side. Bedriftene inviteres til å sende oss tips om saker dere ønsker vi skal dele.
  • Bedriftene som ønsker det kan få bruke Tre på Agders logo på sin egen nettside. Ta kontakt med prosjektleder Maya Twedt Berli om dette er aktuelt for din bedrift.

Se alle deltakere / Bli deltaker

Faglige møteplasser

Vi arrangerer kurs og tilrettelegger faglige møteplasser for å dele erfaringer, ta opp aktuelle saker og for å bidra slik at bedriftene blir bedre kjent med hverandre. 

Sjekk ut aktuelle arrangementer og meld deg på