Prosjekter -

Digitalisering

Tre på Agder skal jobbe for økt kompetanse og bruk ny teknologi.

Tre på Agder skal jobbe for utvikling av menneskelige ressurser, økt kompetanse og bruk ny teknologi som kan bidra til digital transformasjon i bedriftene. Vi har flere ressursgrupper bestående av representanter fra ulike bedrifter som bidrar med innspill til faglige møteplasser, tiltak og felles prosjekter. 

Ressursgruppe – Digitalisering

Leder: Elisabeth Lunden Berli, Rygene – Smith & Thommesen
Medlem: Per Arne Teslo, Byglandsfjord sag
Medlem: Olaug Sofie Telhaug, Hamran snekkerverksted
Medlem: Gunnar Gabrielsen, Fibo

Kunnskap om muligheter og utvidet bruk av ny teknologi i både produksjon og administrasjon kan bidra til økt effektivitet og verdiskaping.

Prosjekter: 

Data som ressurs 

Gjennomføres i samarbeid med Smart Inspection m.fl. I prosjektet skal vi ha fokus på:

  • Å forbedre egen bedrift gjennom smart bruk av data
  • Ha overblikk – kontinuerlig oppdatert og bedre beslutningsstøtte
  • Strukturert og tilgjengelig data – et utgangspunkt for fremtidig suksesshistorier
  • Hvordan gamle data kan kobles med nye data
  • Omdømmebygging – deling og synlighet

Data som ressurs – casebedriftene er klare 

Digitaliseringsprosjekt i samarbeid med Mechatronics Innovation Lab AS (MIL)

Høsten 2020 fikk bedriftene tilbud om å delta på flere tiltak for å se og vurdere potensialet for økt bruk av teknologi i egen produksjon. 

Alfa Tre Sør, Byglandsfjord Sag, Fibo, Foss Fabrikker, Hamran Snekkerverksted, Igland Garasjen, NorDan, Nordic Door, Rygene-Smith & Thommesen og Røyrås Treindustri har deltatt i prosjektet, gjennom: 

  • Workshoper hos MIL i Grimstad. Tema: Robotikk og Smart sensor teknologier.
  • Sjekk av produksjonsprosesser ute på bedrift: Level Up eller Level Up Spot sjekk. Etter sjekken utarbeides det rapporter som gir bedriftene kunnskap og anbefalinger for veien videre.
  • Test og teknologikvalifisering for mobil samarbeidende robot. Røyrås Treindustri, Foss fabrikker, Igland Garasjen og Nordic Door skal teste ut den kollaborative roboten som er utviklet i samarbeid med MIL og Rocketfarm. Testingen gir erfaringer som flere kan få nytte av i etterkant. 

Workshopene hos MIL er i gang

Roboten blir en ny kollega

Palletizing & Depalletizing test with Pally by RocketFarm

Innovasjon Norge har bidratt med tilskudd til gjennomføring av prosjektene. 

Spørsmål?
Kontakt prosjektleder Maya Twedt Berli på e-post eller mobil 95 97 08 23.