Om oss

Tre på Agder er et 3-årig prosjekt som har til hensikt å styrke verdikjeden for tre i Agder. Små og store virksomheter i verdikjeden fra skog til ferdige produkter inviteres aktivt inn som deltakere.

Prosjektet er støttet av Statsforvalteren i Agder, Innovasjon Norge Agder og Agder fylkeskommune. Gjennom prosjektperioden skal det legges grunnlag for å søke klyngestatus.

Gjennom aktivt samarbeid skal vi

 • Synliggjøre bransjen
 • Styrke omdømmet
 • Utvikle kompetanse
 • Finne bærekraftige løsninger som bidrar til utvikling, sysselsetting, økt verdiskaping og lønnsomhet
 • Bidra med innsats relatert til både regionale, nasjonale og internasjonale samfunnsmål inkludert FNs bærekraftsmål

Visjon

 • Vekst og konkurransekraft for en fremtidsrettet og miljøvennlig bransje

Verdier

 • Troverdig
 • Raus
 • Engasjert

Mål

 • Utvikle og ta i bruk nye nettverk, bygge relasjoner og legge til rette for erfaringsdeling som skaper verdier for bedriftene som deltar
 • Kartlegge, definere og legge til rette for gjennomføring av utviklingsprosjekter og fremtidsrettede tiltak med fokus på bærekraftige og sirkulære løsninger
 • Løfte frem gode eksempler og synliggjøre en fremtidsrettet og bærekraftig bransje, samt jobbe med tiltak som fremmer god rekruttering for å sikre ytterligere vekst og konkurransekraft
 • Jobbe med tiltak for utvikling av menneskelige ressurser, økt kompetanse og bruk ny teknologi som kan bidra til digital transformasjon i bedriftene
 • Bidra til økt bruk av tre og trevarer fra Agder, inkludert fokus på økt bruk av lokale kortreise råvarer i produksjon

Fokusområder

Basert på innspill fra bedriftene vil vi jobbe med tiltak innen områdene:

 • Rekruttering og kompetanse
 • Omdømme og markedsføring
 • Bærekraft og sirkulære løsninger
 • Digitalisering

Les mer om arrangementer, aktuelle saker og prosjekter 

Organisering

Agder Tresenter har på påtatt seg rollen som prosjekteier for Tre på Agder. Styret i Agder Tresenteret har overordnet ansvar for prosjektet. I det daglige følges prosjektet opp av daglig leder/prosjektleder Maya Twedt Berli i samarbeid med representanter fra deltakende bedrifter.    

Ressursgruppene

Består av representanter fra deltakende bedrifter og ev. andre relevante aktører. Det er oppnevnt en gruppe for hvert hovedarbeidsområde. I tillegg kan det oppnevnes særskilte ressursgrupper for enkelttiltak. Ressursgruppene har ansvar for å tilrettelegge faglige møteplasser og for å bidra med innspill til konkrete tiltak/delprosjekter som kan iverksettes i prosjektet.

Vi ønsker flere ressurspersoner med på laget og oppfordrer bedriftene til å melde interesse. Ta gjerne kontakt med prosjektleder Maya Twedt Berli om du har spørsmål eller innspill til kandidater.

Møteplasser

Faglige møteplasser er et viktig virkemiddel for å utvikle nettverket i bransjen. Møteplassene vil også bidra til å fange opp felles problemstillinger som det kan jobbes videre med i fellesskap. 

Se våre arrangementer 

Deltakere

Bli deltaker

om
Logo Tre på Agder

Ressursgruppe – Bærekraft og sirkulære løsninger

Leder: Oddbjørn Kylland, Huntonit
Medlem: Trond Hamran, Hamran
Medlem: Elisabeth Lunden Berli, Rygene – Smith & Thommesen
Medlem: Ole Kristian Hodnemyr, Norsk biobrensel

Ressursgruppe – Digitalisering

Leder: Elisabeth Lunden Berli, Rygene – Smith & Thommesen
Medlem: Per Arne Teslo, Byglandsfjord sag
Medlem: Olaug Sofie Telhaug, Hamran
Medlem: Gunnar Gabrielsen, Fibo

Ressursgruppe – Omdømme og marked

Leder: Tove Timenes, Strai Kjøkken
Medlem: Janne R. Werdal, Hamran Snekkerverksted

Ressursgruppe – Rekruttering og kompetanse

Leder: Ivar Grødal, Henriksen Snekkeri
Medlem: Martin Kleiveland, Hansen & Justnæs
Medlem: Roald Tønnessen, lærlingeansvarlig Agder Tresenter
Medlem: Lars Husaas, daglig leder Agder Tresenter

Ressursgruppe – Trekonstruksjoner 

Medlem: Gunnar A. Aanesland, Aanesland fabrikker
Medlem: Tor Øystein Michaelsen, Massivtre / Kl-tre nettverket
Medlem: Jan Lindal, Lindal Gruppen
Medlem: Preben Aanensen, institutt for ingeniørvitenskap UiA
Medlem: Henrik K. Nielsen, institutt for ingeniørvitenskap UiA
Medlem: Hilde Waage, Entreprenørforeningen bygg og anlegg (EBA)
Medlem: Kristin Vedum, Tredriver Agder 

Prosjektleder

Maya Twedt Berli, Agder Tresenter 

Prosjektnotat – Tre på Agder – grunnlag søknad prosjektstøtte juni 2019

Tre på Agder - bakgrunn