Arrangement -

Interessert i å ta bedriften lengre opp og FRAM?

Tre på Agder er i dialog med Innovasjon Norge om mulighet for støtte til gjennomføring av et nytt FRAM-program for bedriftene i nettverket vårt. Om tilstrekkelig antall bedrifter melder interesse vil vi jobbe videre med planer for oppstart av programmet på nyåret i 2022. Endelig program og datoer vil bli fastsatt så snart vi har nok interessenter.

Har din bedrift

 • ønske om og tro på økt vekst?
 • interesse for bedre og tryggere beslutningsgrunnlag rundt strategiske valg i en bærekraftig retning?
 • nytte av å sparre med en erfaren bedriftsrådgiver som vet hvor skoen trykker?
 • ønske om å lære fra, og ta del i andre bedrifters erfaringer?
 • ønske om økt konkurransekraft gjennom innovasjon i ledelse?
 • ambisjoner og endringsvilje?
 • ønske om tilgang til Innovasjon Norges ressurser?

FRAM kan også være relevant for bedrifter har fått ny daglig leder, endinger i ledergruppen eller er i et generasjonsskifte.

Om FRAM-programmet

Programmet tar utgangspunkt i din bedrifts unike behov og situasjon, og vil tilpasses de bedriftene som deltar. Kvalitetssikrede rådgivere bidrar sammen med et nettverk av deltagerbedrifter til faglig påfyll. Du får praktisk og teoretisk innføring knyttet til strategiske veivalg for ledelse, utvikling, innovasjon og bærekraft som bidrar til økt konkurransekraft og bedre lønnsomhet.

Forutsetninger og innsats

 • Innovasjon Norge delfinansierer programmet.
 • 70 timer individuell rådgivning til hver bedrift i løpet av programmet
 • 5 felles samlinger á 2 dager spredt over en periode på ca. et år. Det må jobbes med konkrete målsettinger mellom samlingene. For å få nødvendig utbytte av programmet anbefaler vi at det deltar 2-3 personer fra hver bedrift.
 • Egenandel kun kr. 10 000 per bedrift.
 • Timene bedriftene bruker på deltakelse i programmet legges inn som egeninnsats. Bedriftene må selv dekke kostander til reise og deltakelse på samlingene.

Aktuelt for deg og din bedrift å bli med på FRAM – Strategisk ledelse?

I så fall ber vi om at dere registrer interessen via påmeldingen nedenfor. Vi tar kontakt med alle interesserte så snart vi har tilstrekkelig antall og nødvendig grunnlag for nærmere konkretisering av tilbudet.