Arrangement -

Fra stubbe til ku – ny industri basert på kortreist skog

Det skjer mye spennende innenfor skog- og trebasert næring for tiden. Benytt anledning og få med deg AT Skog sitt arrangement på Arendalsuka. Der får vi blant annet høre mer om en spennende nysatsing basert på kortreist treressurser, som utvikles i samarbeid mellom bedrifter fra ulike bransjer. Det handler om klima, miljø og innovasjon!

I Rogaland slår et nytt norsk råstoff rot. Melasse – sukkerstoff fra kortreist gran – erstatter import av sukkerroer i produksjonen av dyrefôr. Ringvirkningene av samarbeidet mellom AT Skog og fôrprodusenten Fiskå Mølle er mange. Det legges grunnlag for bærekraftig vekst og bedre utnyttelse av skogressursene. De tar samfunnsansvar ved å se mulighetene fra rot til topp. Verdier skapes lokalt med global klimaeffekt.

Ny skogindustri i Norge

På sette seminaret får vi høre om prosessen fra stubbe til ku er mulig, og hvordan etableringen av Norsk Skogsmelasse igangsetter innovasjonsprosesser på fremtidsretta logistikkløsninger som gir ringvirkninger for flere.

Etter seminaret serveres det iskrem av melk fra telemarksku. Isen er smakstilsatt av vanillin fra gran, produsert ved et av verdens mest avanserte og bærekraftige bioraffinerier, Borregaard i Sarpsborg. Fra flis til is, rett og slett.

Medvirkende

  • Tommy Nordbø, markedsjef, Fiskå Mølle
  • Anders R. Øynes, administrerende direktør, AT Skog SA
  • Anja Bakken Riise, leder, Framtiden i våre hender
  • Maya Twedt Berli, daglig leder, Tre på Agder
  • John Elter, leder marked og logistikk vest, AT Skog SA
  • Simon Thorsdal, bærekraft- og næringspolitisk sjef, AT Skog SA

Arrangementet er åpent for alle 

Vel møtt til Thon Hotel, kl. 13:00, onsdag 17. august.

Kontaktperson: Stine Solbakken, kommunikasjonssjef, AT Skog, mobil 91539329 eller e-post stine.solbakken@atskog.no

Utfyllende

Tenk Tre

Tenk Tre er et felles bransjeinitiativ fra skog- og trenæringen i Norge. Sammen ønsker vi å vise hvordan skog og tre kan bidra i klimakampen.

Hjelp til å forstå stammespråket

Alle bransjer har et stammespråk, også skog- og trebasert næring. Rotnetto betyr altså ikke å rote rundt i nettoen. Og er du usikker på hva som menes med bonitet, biokarbon, foryngelse, skur og slip, eller annet…? I så fall finner du raskt ut av det på AT Skog sin nettside: Stammespråk

Skogeierne i AT Skog har hjerte for både gran og furu. Foto: AT Skog