Arrangement -

Forberedende kurs EPD – del 2

Utsatt pga. sykdom. Ny dato avklares med de som har deltatt på del 1.

Vi har fått tilbud fra Treteknisk institutt for gjennomføring av et praktisk forberedende kurs for å komme i gang med utarbeidelse av EPD(er).

Målgruppe: Bedrifter som konkret ønsker å komme i gang med prosesser for få utarbeid miljødeklarasjoner – EPD – for komponenter/produkter. Det anbefales at det deltar 2 fra hver bedrift.

Kurset vil bli gjennomført som fysiske dagsamlinger hos Foss Bad på Birkeland, 6. april og 5. mai. I tillegg vil deltakerne få en oppgave relatert til datainnsamling som må utføres mellom de to kurssamlingene. Deltagende bedrifter kan ta kontakt med Treteknisk og få veiledning i prosessen, med innsamling av data, mellom de to kursdagene.

Tidsplan 6. april
 • 08:45 Bli bedre kjent med Foss Bad, informasjon og omvisning
 • 09:45 Kursstart
 • 12:00 Lunsj
 • 13:00 Kurs forts.
 • 15:00 Takk for i dag

Tidsplan 5. mai: 

 • 11:00 Lunsj
 • 12:00 Kurs
 • 15:00 Avslutning

Kursinnhold:

6. april: Introduksjon til EPD- utvikling

 • Hva er EPD og hvorfor trenger man det?
 • Gjeldende standarder og nasjonale krav fra EPD Norge
 • Hvordan utvikle EPD?
 • Krav til leveranser fra bedriften

6. april: EPD- utvikling i praksis

 • Typiske problemstillinger ved datainnsamling
 • Gjennomgang av mal for datainnsamling
 • Fra fabrikkdata til miljøpåvirkning

5. mai: Gjennomgang av datainnsamling

 • Gjennomgang av datainnsamling/problemstillinger
 • Erfaringsutveksling
 • Oppsummering og fremtidsutsikter

Kurs-/faglig ansvarlig: Vegard Ruttenberg, Treteknisk institutt.

Agder Tresenter sender faktura for egenandeler/ kurskostnader til bedrift. Vi gjør oppmerksom på at prisen ikke inkluderer videre tjenester fra Treteknisk for utarbeidelse av konkrete EPD’er. Ev. videre oppdrag må avklares direkte mellom bedrift og Treteknisk, ev. andre aktører i markedet. 

Vi ber om snarlig påmelding fra alle som ønsker å delta. Registrert påmelding gjelder for begge dager. 
Maks antall deltakere: 20