Arrangement -

EUs Green Deal og Taksonomi – Konsekvens for min bedrift?

Det har vært mye snakk om EUs Green Deal og Taksonomi i det siste. Det handler om EUs strategi for å gjøre Europa til en klimanøytral region, og det handler om rapporteringskrav, nye regler og klassifisering for bærekraftig økonomisk aktivitet.

Taksonomien er, kort forklart, et klassifiseringssystem og oppslagsverk, hvor hvert enkelt selskap kan avstemme om det de produserer eller leverer av varer og tjenester er forenlig med en fremtid i tråd med målene i Paris-avtalen. Men kort forklart, betyr ikke det samme som enkelt. Hvilke krav gjelder egentlig, hvem gjelder kravene for, og vil EUs Green Deal og Taksonomien også kunne gi konsekvenser for mindre bedrifter?

Benytt anledningen og få oppdatert kunnskap i vårt digitale møte 31. januar.

Her vil Tina Sletbak-Akerø, Fagsjef for næringspolitikk og utvikling i Treindustrien, fortelle om kravene som allerede er iverksatt, og hva som er på gang.

I tillegg til Tinas foredrag settes det av tid til spørsmål og dialog.

Vi trenger påmelding fra alle som skal delta. Møtelenke sendes alle påmeldte i forkant av møtet.