Arrangement -

Digitaliseringsprosjekter – Erfaringer og veien videre

Høsten 2020 fikk bedriftene tilbud om å delta på flere tiltak for å se og vurdere potensialet for økt bruk av teknologi i egen produksjon. Alfa Tre Sør, Byglandsfjord Sag, Fibo, Foss Fabrikker, Hamran Snekkerverksted, Henriksen Snekkeri, Igland Garasjen, NorDan, Nordic Door, Pretre, Rygene-Smith & Thommesen og Røyrås Treindustri har deltatt i prosjektet, gjennom:

  • Workshoper hos MIL i Grimstad. Tema: Robotikk og Smart sensor teknologier. Det er i tillegg gjennomført en workshop for smart produksjon ute i bedrift.
  • Sjekk av produksjonsprosesser ute på bedrift: Level Up eller Level Up Spot sjekk. Etter sjekken er det utarbeidet rapporter som gir bedriftene kunnskap og anbefalinger for veien videre.
  • Test og teknologikvalifisering for mobil samarbeidende robot. Testingen gir erfaringer som flere kan få nytte av i etterkant.

Tre av bedriftene har i tillegg deltatt som casebedrifter i Data som ressurs-prosjektet vi har gjennomført i samarbeid med Smart Inspection.

Vi inviterer nå bedrifter som har deltatt i prosjektene, men også nye bedrifter/potensielle deltakere i kommende prosjekter til en samling hos MIL for å:  

  • Oppsummere og kort evaluere gjennomførte aktiviteter
  • Dele info om mulig samarbeid med MIL og UiA
  • Drøfte behov og gi innspill til prioritering av nye fellesprosjekter

Målgruppe: Ansatte i Tre på Agders deltakerbedrifter.

Vi gjør oppmerksom på at daglige ledere inviteres til en samling hos Henriksen Snekkeri i Arendal kl. 17:00 samme dag, se egen invitasjon/påmelding slik at det er mulig å kombinere ev. reise.

Vedr. smittevern/koronasituasjon: Vi vet enda ikke hva som gjelder 15. februar, men vil tilpasse oss gjeldende retningslinjer på arrangementstidspunktet.