Arrangement -

Bedre føre var – Hvordan står det til med IT-sikkerheten i din bedrift?

I jula ble Eikås Sagbruk utsatt for et kritisk dataangrep som medførte store konsekvenser for bedriften, men også for andre. Bedriften får nå god hjelp av dyktige IT-folk, men det vil ta lang tid og mye ressurser før alt er på plass igjen.

– Mye burde vært gjort annerledes hos oss. Når ting har skjedd er det lett å være etterpåklok, men det hjelper lite, sier daglig leder John Anker Telhaug. – Om jeg kan bidra til å heve andres bevissthet, og bidra til at tilsvarende ikke skjer hos andre bedrifter i bransjen, deler jeg gjerne erfaringer med flere.

Eikås Sagbruk er neppe den eneste bedriften i vårt nettverk som ikke har vært godt nok forberedt på at angrep kan ramme bedriften. Alle bedrifter er utsatt, og med stadig flere digitale løsninger i alle deler av bedriftens virksomhet blir risikoen, og konsekvensene om noe skjer, større og større. Tre på Agder skal bidra til erfaringsdeling og læring på tvers av bedrifter. Dette har vært en dyrekjøpt erfaring for Eikås Sagbruk, men vi tror også det er et praktisk case som kan bidra til å heve bevisstheten om betydningen av IT-sikkerhet og forebyggende tiltak hos flere. 

Tema

  • Hva skjedde egentlig, og hvilke konsekvenser gav det for driften og bedriften
  • Hva måtte gjøres når ulykka først var skjedd
  • Hvordan tenke føre var. Gode forebyggende tiltak – Hvordan kan bedrifter redusere risiko for og ved ev. angrep?

Medvirkende

  • John Anker Telhaug, daglig leder Eikås Sagbruk
  • Simen Roligheten, IT- og digitaliseringssjef i AT Skog
  • Tomas Werdal, W-TEK AS

I tillegg til innleggene fra de medvirkende settes det av tid til spørsmål og refleksjon.

Av hensyn til praktiske forberedelser ber vi om påmelding fra alle som skal delta. Alle påmeldte vil få tilsendt møtelenke.