Arrangement -

Årsmøte Agder Tresenter

I tillegg til årsmøtesakene legger vi opp til et utfyllende program samt påfølgende middag. Det er mulig å delta med flere personer fra bedriften så er det mulig.

Tre på Agders deltaker-bedrifter inviteres til å delta, men det er kun medlemmer som har betalt kontingent foregående år, eller ev. nye medlemmer som har betalt kontingent i forkant av årsmøtet, som har stemmerett på møtet. Se vedtekter og utfyllende informasjon om Agder Tresenter

Saker til behandling

1. Konstituering: godkjenning av innkalling samt valg av møteleder, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen
2. Årsmelding
3. Regnskap, herunder avsetning til bufferfond for opplæringsdelen av virksomheten
4. Innkomne forslag (obs. frist for innsending av forslag: 1. februar)
5. Orientering om strategi og planer fremover
6. Fastsettelse av kontingent og serviceavgift samt refusjonsandel av lærlingetilskudd til lærebedriftene.
7. Valg: styret, valgkomité og revisor

Praktisk

Medlemsbedrifter betaler ikke noe for å delta om de møter med en eller to deltakere. Ved ev. flere deltakere fra samme bedrift faktureres en egenandel for middag på kr. 500 per pers på samme måte som for ikke-medlemmer. 

Vi ber om at alle som skal delta registrerer påmelding innen 24. februar. Møtet vil bli avholdt i Kristiansandsområdet. Sted vil bli oppdatert så snart det er klart.