Arrangement -

Lærebedrift – på jakt etter nye lærlinger? (utsatt, ny dato kommer)

Vi har fått mulighet til å synliggjøre potensielle utplasserings- og lærebedrifter for interesserte elever på Sam Eyde onsdag 9. mars kl. 10:00-11:30.

Av praktiske hensyn ber vi om rask tilbakemelding om det er aktuelt for din bedrift å delta slik at vi kan tilrettelegge best mulig. Ring Maya på mobil 95 97 08 23 eller sende en e-post til trepaagder@trepaagder.no om det aktuelt for din bedrift å delta. 

På samlingen legger vi opp til korte presentasjoner  der dere får fortelle litt om:

  • Bedriften
  • Marked og produkter
  • Arbeidsoppgaver og hvilke fag- og svennebrev som er relevante for din bedrift
  • Arbeidsmiljø – hva kan lærlingen forvente av bedriften
  • Forventninger til elever i utplassering og lærlinger

I etterkant får elevene mulighet til å snakke nærmere med de bedriftene de har lyst til å høre mer om

Ta gjerne med lærlinger eller unge ansatte som egner seg som rollemodeller og inspiratorer til å fortelle. Bedriftene har behov for flere ulike fag og vi inviterer derfor elever fra både Vg1 Bygg og anleggsteknikk, Håndverk, Design og produktutvikling, samt Teknologi- og industrifag til å møte oss.

Ring Maya på mobil 95 97 08 23 eller sende en e-post til trepaagder@trepaagder.no om det aktuelt for din bedrift å delta 9. mars. 

Vær synlig – knytt kontakt tidlig

YFF og utplassering i bedrift er en super mulighet til å bli bedre kjent med potensielle kandidater. Et par uker etter vårt besøk starter Sam Eyde sin YFF-periode på 4 uker der elevene utplasseres hos bedriften 3 dager i uka.

Tenk langsiktig – ta i mot elever på utplassering

Vi vet at mange ønsker å rekrutterelærlinger fra Vg2. Husk at en Vg1 elev dere knytter kontakt med nå kan bli en SUPER lærling på sikt. Og en medarbeider som er gull verdt om noen år. Vi har også noen suksesshistorier å vise til når det gjelder 1+3 modellen. Det forutsetter at elevene og bedriftene kjenner hverandre, og at både eleven og bedriften er motivert.